In de media

Hogeschool PXL breekt opnieuw uit

5/02/2016

Studenten en personeelsleden innoveren buiten de hogeschoolmuren op 20 en 21 april

Hogeschool PXL herneemt dit jaar de formule ‘PXL Breekt Uit’, waarbij de gebouwen twee dagen lang gesloten blijven terwijl lessen en activiteiten blijven plaatsvinden. “We gaan dit jaar voor onderwijsactiviteiten op drie mogelijke manieren: volledig digitaal, in het werkveld of in een multidisciplinaire context,” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “We hebben een oproep gelanceerd in ons netwerk van bedrijven en organisaties. Samen met hen gaan we projecten opzetten om er een geslaagde editie van te maken.”

In mei van vorig jaar brak de hogeschool een eerste keer uit. Toen kregen studenten en personeelsleden twee weken de tijd om alternatieven te zoeken. De hogeschool wilde daarmee een schokeffect creëren. Ben Lambrechts: “Dat effect is nu weg, maar het innovatieve aspect blijft. Iedereen krijgt meer tijd om projecten op te zetten. De vorige editie van PXL Breekt Uit heeft een aantal sterk innovatieve cases opgeleverd. Die lijn willen we doortrekken naar alle activiteiten.”

Er zullen drie soorten activiteiten kunnen plaatsvinden tijdens PXL Breekt uit: onderwijsactiviteiten via de digitale weg, onderwijsactiviteiten in co-creatie met het werkveld en onderwijsactiviteiten in een multidisciplinaire context.

Onderwijsactiviteiten via de digitale weg

Informatie- en communicatietechnologie hebben impact op de manier waarop we met informatie omgaan. Het klassieke model van face-to-face onderwijs is niet langer het basisparadigma van onderwijs en leren. Binnen Hogeschool PXL is de laptop het leermiddel bij uitstek om anytime, anywhere learning mogelijk te maken. Iedere student en lector beschikt verplicht over een eigen laptop. ‘Blended learning’ is een didactische benadering die de effectiviteit en het sociale aspect van het klaslokaal (contactonderwijs) combineert met de technologische mogelijkheden voor opdrachtgestuurd leren in een online leeromgeving.

De belangrijkste voordelen van blended learning zijn:

  • een kwalitatieve verbetering van het onderwijs door een positieve impact op de effectiviteit van het leren en de tevredenheid van de studenten; 
  • optimalisering van de toegang en de flexibiliteit van het onderwijs; en 
  • een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. 

Naaste deze onderwijskundige voordelen is het leren en werken via de digitale weg bovendien een belangrijke competentie waarover professionals van vandaag en morgen moeten beschikken. We willen dit extra stimuleren met PXL Breekt Uit.

Onderwijsleeractiviteiten in co-creatie met het opleidingsgebonden werkveld

Het is belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding aan Hogeschool PXL intensief in contact komen met het werkveld. De meest voor de hand liggende manier zijn de stages, waarin de student gedurende een langere periode uitvoerende taken in het werkveld voor zijn/haar rekening neemt. In de beleidsvisie van de hogeschool gaan we een stap verder in het authentiek onderwijs. Studenten moeten op een projectmatige manier aan de slag met realistische uitdagingen uit het werkveld. Ze doen dit in co-creatie met medestudenten, lectoren én professionals uit het werkveld. Om de gelijkwaardigheid in deze relatie te benadrukken en de studenten te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheden, spreken we niet langer van ‘student’, maar van ‘junior-collega’. 

Het project PXL Breekt Uit leent zich bij uitstek voor authentieke projecten in co-creatie met het opleidingsgebonden werkveld. 

Onderwijsleeractiviteiten in een multidisciplinaire context

Een verregaandere vorm van authenticiteit en co-creatie, gebeurt in projecten met een sterk multidisciplinair karakter. Kenmerkend hieraan is dat de projecten afstudeerrichtings-, opleidings-, en/of departementsoverstijgend zijn. Junior-collega’s, lectoren uit verschillende afstudeerrichtingen, opleidingen en/of departementen gaan samen met professionals aan de slag met complexe uitdagingen en maatschappelijke thema’s. Cross-over en samenwerking zijn hier de sleutelbegrippen. 

Samenwerking

Voor deze editie heeft Hogeschool PXL een oproep gelanceerd naar bedrijven en organisaties om projecten in te dienen;

PXL Breekt Uit 2016: wie doet mee?

Verschenen

 

 

"Hogeschool PXL breekt opnieuw uit: “Studenten en lectoren gaan nog innovatiever moeten zijn”" - Het Belang van Limburg

"VIDEO. PXL gaat opnieuw 'de deuren sluiten'" - Het Nieuwsblad

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be