In de media

Hogeschool PXL start met postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

8/09/2016

De opleiding Verpleegkunde van PXL-Healthcare start met een nieuwe postgraduaatsopleiding: ‘Verpleegkundige in de huisartspraktijk’ en dat met de ondersteuning van zorgonderneming uniZ.org.

Dat postgraduaat 'Verpleegkundige in de huisartspraktijk' bereidt de verpleegkundige voor om als professional accuraat vanuit de huisartspraktijk, samen met de huisarts en verder met andere gezondheidswerkers, geïntegreerde kwaliteitszorg aan patiënten aan te bieden. Naast de algemeen organisatorische aspecten van een multidisciplinaire praktijk, ligt de nadruk vooral op het coachen en begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen. Verder worden gespecialiseerde themata uitgediept zodat de verpleegkundige een integrale praktijkontzorging kan bieden. Die integrale praktijkontzorging omvat vandaag dan ook een uitgebreide kennis van software(systemen) en een kwaliteitsverhoging van de technische interventies.

Op verscheidene plaatsen is er nu reeds een verpleegkundige actief in de praktijk van huisartsen waar duidelijk blijkt dat bovenvermelde topics dagelijks de interdisciplinaire meerwaarde duiden. Het competentieprofiel van verpleegkundigen komt op die manier tegemoet aan de bestaande noden. Een verpleegkundige is geschoold in het klinisch reflecteren, het mee opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt, het bevorderen van de autonomie van de patiënt, het interdisciplinair samenwerken, preventie, enz. Al die themata worden verder uitgediept in het modulair opgebouwde postgraduaat.

Alhoewel er momenteel geen geëigende financiering is voor deze vorm van samenwerking, is de vraag van huisartsen en thuisverpleegkundigen erg groot om nog beter geschoold de kwaliteit van zorg te garanderen in een multidisciplinair samenwerkingsverband. The future starts today…

Start van het postgraduaat is op dinsdag 20 september 2016. De opleiding telt 17 lesdagen, om de 2 weken, telkens op dinsdagnamiddag.

 

Verschenen

"PXL start met postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk" - LimburgActueel.be

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be