In de media

PXL start innovatief onderzoeksproject rond juridische dienstverlening

2/09/2016

PXL Legal Inc. zorgt voor win-winsituatie voor samenleving en studenten

Hogeschool PXL keurde recent een nieuw onderzoeksproject goed binnen het departement PXL-Business. Het project kreeg de naam “PXL Legal  Inc.” mee, en draait rond juridische dienstverlening aan particulieren en KMO’s.

PXL Legal Inc. vertrekt vanuit een maatschappelijke nood aan meer juridische bijstand. Zo is de kennis van de juridische werkelijkheid bij rechtsonderhorigen veelal ondermaats.  Dit gebrek aan kennis leidt vaak tot problemen die eenvoudig vermeden kunnen worden door rechtsonderhorigen tijdig in te lichten over juridische implicaties. De nood aan sensibilisering is een vaak gehoorde alarmkreet binnen justitie. Eenvoudige juridische vraagstukken kunnen immers snel escaleren zonder gepaste juridische omkadering.

Met de oprichting van PXL Legal Inc. wil Hogeschool PXL tegemoet komen aan deze maatschappelijke behoefte. Het nieuwe onderzoeksproject zal in een eerste fase de verschillende kanalen van eerstelijnsbijstand in kaart brengen, zodat de rechtszoekende weet welke instanties er bestaan. Ook zal het project nagaan voor welke rechtsvragen rechtszoekenden bij de verschillende instanties terecht kunnen .

Vervolgens zal dit onderzoek nagaan of de Hogeschool PXL zelf deze eerstelijnsbijstand kan organiseren door middel van PXL LEGAL Inc., een studentenloket bemand door studenten Rechtspraktijk van Hogeschool PXL. Zij zullen onder begeleiding en toezicht van een lector off advocaat eenvoudige, juridische vragen van rechtzoekende particulieren en KMO’s behandelen.

Huis-, tuin- en keukenvraagstukken

Hogeschool PXL trekt hiermee de kaart van vernieuwend en authentiek leren. Volgens Anne Ooms, de projectverantwoordelijke, is dit project een win-winsituatie: “Op deze manier wordt het praktijkgericht onderzoek en projectmatig werken binnen de opleiding Rechtspraktijk verder uitgebouwd: we betrekken studenten onder begeleiding van een lector bij het oplossen van concrete vragen. Daarnaast komen we tegemoet aan een belangrijke maatschappelijke behoefte op het vlak van juridische dienstverlening. Bij dit advies is het belangrijk te focussen op eerstelijnsadvies en ‘huis-, tuin- en keukenvraagstukken die in de opleiding Rechtspraktijk uitgebreid aan bod komen en verder uitgewerkt kunnen worden in de lessen. Op termijn zal Hogeschool PXL een belangrijke speler worden op het vlak van juridisch eerstelijnsadvies. De studenten zijn alvast heel enthousiast om mee te stappen in dit project.”

Concreet zal dit project twee jaar lopen, waarbij studenten Rechtspraktijk tijdens stages en bacherlorproeven focussen op de relevante onderzoeksvragen. Het sluitstuk van het onderzoek is het operationeel maken van PXL LEGAL Inc. Op korte termijn gaan we op zoek naar mogelijke partners. De contacten met de UHasselt en advocatenkantoren die interesse tonen, zijn gelegd. Hun expertise en ervaring biedt ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde voor dit project.

Verschenen

"Studenten geven juridisch advies" - Het Laatste Nieuws

"PXL start innovatief onderzoeksproject rond juridische dienstverlening" - LimburgActueel.be

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be