In de media

‘Zorg Voor Jezelf (Dag)’ op Internationale Vrouwendag

8/03/2016

Op dinsdag 8 maart organiseert de Stad Hasselt naar aanleiding van Internationale Vrouwendag een ‘Zorg Voor Jezelf Dag’ aan Hogeschool PXL. "Niet alleen gaan we vrouwen een ganse namiddag in de watten leggen," zegt burgemeester Hilde Claes. "Ook het welzijn en de veiligheid van de vrouw staan er ruim in de belangstelling, met 'huiselijk geweld' als centraal thema. Door dit probleem aan te kaarten hopen we vrouwen die thuis geweld ondergaan aan te moedigen om de spiraal te doorbreken."

Geen beter moment om de problemen waar vrouwen - ook bij ons - nog steeds mee te maken krijgen onder de aandacht te brengen dan op Internationale Vrouwendag. Want wie denkt dat enkel vrouwen in verre landen geconfronteerd worden met allerlei problemen, heeft het bij het verkeerde eind. Zo verdienen vrouwen ook bij ons minder dan mannen in eenzelfde functie én raken zij moeilijker hogerop op hun werk. Ook zijn zij vaak het slachtoffer van allerlei stereotypen.

Maar het kan jammer genoeg nog erger. Zo treft fysiek, psychologisch en seksueel huiselijk geweld 1 op 9 vrouwen in onze maatschappij.

"Huiselijk geweld is een kwestie waar ik als vrouw en als burgemeester veel belang aan hecht," legt burgemeester Hilde Claes uit. "En dat is ook nodig. Zo waren er vorig jaar op Hasselts grondgebied 186 meldingen van huiselijk geweld. Dat is één feit om de andere dag. De cijfers zijn de voorbije jaren dan wel in dalende lijn gegaan, voor mij blijft elk feit een feit te veel. We hebben trouwens ook alle redenen om aan te nemen dat dit maar een topje is van de ijsberg. Nog te vaak worden geweldplegingen gewoon niet aangegeven, uit schaamte of uit angst. Vanuit de stad en met de politie willen we daarom blijvende aandacht hebben voor sensibilisering over het thema."

 

Aantal aangiften huiselijk geweld in Hasselt

2011

354

2012

324

2013

270

2014

288

2015

186

Bron: Politiezone LRH

Daarom is huiselijk geweld ook één van de prioriteiten voor de politie Limburg Regio Hoofdstad. Zo is er één vast aanspreekpunt binnen de Sociale Recherche en zijn er verschillende vertrouwenspersonen aangesteld. In samenwerking met het parket wordt er gewerkt met een ‘type-pv’ waarin specifieke vragen en informatie staan opgenomen en wordt o.a. opgevolgd of mensen die doorverwezen worden naar bijvoorbeeld de CAW’s zich ook effectief aanmelden. Complexe en zware dossiers worden overgedragen en verder behandeld binnen het LINK-project, volgens een nauwgezette ketenaanpak op provinciaal niveau. In elk geval is de samenwerking met de verschillende sectoren zo opgezet dat er snel en doortastend kan worden opgetreden en kan worden doorverwezen naar de hulpverlening zonder dat de situatie nog verder escaleert.

“Naast dat repressieve luik blijft ook preventie belangrijk. Daar willen we met deze ‘Zorg Voor Jezelf Dag’ als stad ons steentje aan bijdragen,” geeft burgemeester Claes verder aan. “Zo komen er slachtoffers van huiselijk geweld getuigen, kan je deelnemen aan een workshop zelfverdediging en is er een vertrouwenspersoon vanuit de politie Limburg Regio Hoofdstad aanwezig. Op die manier willen we het probleem niet alleen bespreekbaar te maken, maar hopen we dat vrouwen ook effectief stappen zetten om de spiraal van geweld waarin zij verstrikt zitten te doorbreken.”

“Naast de veiligheid van de vrouw spitst de ‘Zorg Voor Jezelf Dag’ zich ook toe op het op en top vrouw zijn,” vult schepen van Welzijn Nadja Vananroye verder aan. “Vrouwen krijgen er bijvoorbeeld gratis stijladvies en een manicure. Ook kan je een gezichtsscan en huidanalyse laten doen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan kankerpreventie met onder andere enkele getuigenissen.”

"Het is belangrijk dat je als vrouw zorg draagt voor je gezondheid en je lichaam en dat je een veilige thuishaven hebt," besluiten de burgemeester en schepen samen. "Pas dan kan je je goed in je vel voelen en echt gelukkig zijn."

Verschenen

"Internationale Vrouwendag: stad Hasselt organiseert 'Zorg Voor Jezelf Dag'" - Het Belang van Limburg

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be