Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essential cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Analytical cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Marketing cookies
These cookies help to improve the advertising.
Social Media cookies
These cookies are used when you share information using a social media button on our website or when you access social media content on our website.
Cookie-voorkeuren aanpassen

PXL staff going international

Aanvraag buitenlandse dienstreis

De aanvraag voor buitenlandse dienstreizen gebeurt via Mobility Online. Alle documenten en stappen in het proces – aanvragen, indienen van documenten en goedkeuringen - worden beheerd in een online workflow per dienstreis. Voor elke dienstreis dient een nieuw aanvraagproces opgestart te worden.

In te dienen voor de mobiliteit: aanvraagformulier en budgetaanvraag en, in geval van Erasmus Teaching Staff Mobility, ‘Erasmus Mobility Agreement’ en ‘Grant Agreement’.

In te dienen na de mobiliteit: online verslag en kostenvorderingsformulier en, in geval van Erasmus Teaching Staff Mobility, ‘Statement Erasmus Teaching Assignment’ en ‘Online Erasmus Survey’. 

Aanvraagformulier buitenlandse dienstreis - algemeen
Aanvraagformulier buitenlandse dienstreis - Erasmus Teaching Staff Mobility (STA)

Handleiding aanvraagdossier buitenlandse dienstreis Mobility online

Login Mobility Online

Algemene link Mobility Online: https://mobility-online.pxl.be
Inloggen met personeelsnummer@pxl.be en je persoonlijk PXL paswoord.

Via de algemene link van Mobility Online heb je op elk moment toegang tot je online aanvraagdossiers. 

Aanvraag buitenlandse studiereis

Studiereizen worden rechtstreeks beheerd door de dienst financiën. Omvat jouw dienstreis de begeleiding van een studiereis, vergeet dan niet ook een aanvraag studiereizen in te dienen bij de dienst financiën.

Formulieren financiën

Aanvraag andere activiteiten internationalisering

Voor activiteiten in het kader van internationalisering die plaatsvinden in België (bv. congressen, professionaliseringsactiviteiten, activiteiten op de campus) bezorg je een aanvragformulier aan de coördinator internationalisering van jouw departement.  

Aanvraagformulier activiteiten internationalisering