Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Selectieprocedure

In het belang van de kandidaat en de hogeschool zorgen we voor een snelle en efficiënte selectieprocedure.

  1. Indien je kandidatuur na de preselectie op basis van brief en cv geselecteerd wordt, word je - veelal per e-mail - uitgenodigd voor een interview met een selectiejury van doorgaans 3 à 4 personen.
  2. Als je uitgenodigd bent voor het interview, dan kan je maar beter voorbereid zijn. Informatie over Hogeschool PXL en de opleiding/dienst waarbinnen de vacature zich situeert, vind je op onze webstek. Is de informatie die je zoekt er toch niet bij, dan kan je terecht bij de contactpersonen die bij de vacature vermeld zijn.
  3. Naargelang de functie kan ook een bijkomende technische selectieproef deel uitmaken van de selectieprocedure. Je wordt hierover desgevallend tijdig geïnformeerd via e-mail.
  4. Voor leidinggevende functies kan in de laatste selectiefase een assessment center plaatsvinden bij een extern adviesbureau.
  5. Indien je de functie aangeboden krijgt, dan word je door de dossierbeheerder van de dienst HRM gecontacteerd om je personeelsdossier op te maken en praktische regelingen te treffen met de verantwoordelijke van je opleiding of dienst.
  6. Iedere kandidaat krijgt na afloop van de selectieprocedure bericht over het gevolg dat aan zijn kandidatuur werd gegeven. Je kan steeds contact opnemen voor feedback. Berichten worden verstuurd na afloop van de selectieprocedure. Dat kan verklaren waarom soms pas na enkele weken na het insturen van je sollicitatie een bericht volgt.
  7. Kandidaten die niet verder in aanmerking komen voor een concrete vacature, kunnen we door hun registratie in ons elektronisch sollicitatiebestand SES, vrijblijvend informeren via e-mail over onze toekomstige functies.