Selectieprocedure

In het belang van de kandidaat en de hogeschool zorgen we voor een snelle en efficiënte selectieprocedure.

  1. Indien je kandidatuur na de preselectie op basis van brief en cv geselecteerd wordt, word je - veelal per e-mail - uitgenodigd voor een interview met een selectiejury van doorgaans 3 à 4 personen.
  2. Als je uitgenodigd bent voor het interview, dan kan je maar beter voorbereid zijn. Informatie over Hogeschool PXL en de opleiding/dienst waarbinnen de vacature zich situeert, vind je op onze webstek. Is de informatie die je zoekt er toch niet bij, dan kan je terecht bij de contactpersonen die bij de vacature vermeld zijn.
  3. Naargelang de functie kan ook een bijkomende technische selectieproef deel uitmaken van de selectieprocedure. Je wordt hierover desgevallend tijdig geïnformeerd via e-mail.
  4. Voor leidinggevende functies kan in de laatste selectiefase een assessment center plaatsvinden bij een extern adviesbureau.
  5. Indien je de functie aangeboden krijgt, dan word je door de dossierbeheerder van de dienst HRM gecontacteerd om je personeelsdossier op te maken en praktische regelingen te treffen met de verantwoordelijke van je opleiding of dienst.
  6. Iedere kandidaat krijgt na afloop van de selectieprocedure bericht over het gevolg dat aan zijn kandidatuur werd gegeven. Je kan steeds contact opnemen voor feedback. Berichten worden verstuurd na afloop van de selectieprocedure. Dat kan verklaren waarom soms pas na enkele weken na het insturen van je sollicitatie een bericht volgt.
  7. Kandidaten die niet verder in aanmerking komen voor een concrete vacature, kunnen we door hun registratie in ons elektronisch sollicitatiebestand SES, vrijblijvend informeren via e-mail over onze toekomstige functies.