Leerkrediet terugvragen

Het Vlaamse parlement heeft deze zomer beslist dat studenten uit het hoger onderwijs verloren leerkrediet kunnen terugvragen voor de opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde indien je kan aantonen dat je je in een overmachtssituatie bevond door de COVID-19 crisis.

We doen er in Hogeschool PXL graag alles aan om je bij deze aanvraag zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom nu al deze aandachtspunten even in de verf zetten:

  • Een belangrijke voorwaarde voor het terugkrijgen van je leerkrediet, is dat je deelgenomen hebt aan je eerste en tweede examenkans. Neem dus zeker deel aan de tweede zittijd, zo niet wordt je aanvraag door de Vlaamse overheid sowieso afgewezen. Voor opleidingsonderdelen waar maar één examenkans bestaat, volstaat deelname aan de eerste zittijd.
  • Je kan enkel leerkrediet terugvragen voor vakken die geheel of deels georganiseerd werden na 9 maart 2020 (dus bijvoorbeeld niet voor eerste semestervakken waarvoor je niet slaagde).
  • Je kan de aanvraag pas indienen NA de publicatie van de resultaten van de tweede zittijd. Je kan momenteel dus nog niets doorsturen. Je hebt na het ontvangen van je rapport 30 dagen om je aanvraag in te dienen. Hogeschool PXL zal zorgen voor een aanvraagdocument.

Dus nog even kort samengevat: benut alle zittijden voor je opleidingsonderdelen en dien na de publicatie van je rapport een aanvraag in! Aanvraagdocumenten volgen nog (hou zeker de PXL-website in het oog).

LET OP: leerkrediet terugvragen omwille van andere vormen van overmacht dan COVID-19 kan nog steeds via de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Heb je nog vragen? Contacteer de dienst studievoortgang op leerkredietcorona@pxl.be.