Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Leerkrediet terugvragen

Het Vlaamse parlement heeft beslist dat studenten uit het hoger onderwijs verloren leerkrediet kunnen terugvragen voor de opleidingsonderdelen waarvoor zij niet slaagden indien je kan aantonen dat je je in een overmachtssituatie bevond door de COVID-19 crisis.

We doen er in Hogeschool PXL graag alles aan om je bij deze aanvraag zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom nu al deze aandachtspunten even in de verf zetten:

  • Een belangrijke voorwaarde voor het terugkrijgen van je leerkrediet, is dat je deelgenomen hebt aan de tweede examenkans. Neem dus zeker deel aan de tweede zittijd, zo niet wordt je aanvraag door de Vlaamse overheid sowieso afgewezen. Voor opleidingsonderdelen waar maar één examenkans bestaat, volstaat deelname aan de eerste zittijd.
  • Je kan enkel leerkrediet terugvragen voor vakken waarvoor je niet geslaagd was en waarvoor je leerkrediet ingezet hebt (bv. niet voor graduaatsopleidingen).
  • Je kan de aanvraag pas indienen NA de publicatie van de resultaten van de tweede zittijd. Het aanvraagformulier is daarvoor nog niet beschikbaar. Je kan momenteel dus nog niets doorsturen. Je hebt na het ontvangen van je rapport 30 dagen om je aanvraag in te dienen.

In september zal je het aanvraagformulier kunnen terugvinden op deze website.

Dus nog even kort samengevat: benut de tweede zittijd voor je opleidingsonderdelen en dien na de publicatie van je rapport een aanvraag in!

LET OP: leerkrediet terugvragen omwille van andere vormen van overmacht dan COVID-19 kan nog steeds via de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Heb je nog vragen? Contacteer de Dienst Studievoortgang op leerkredietcorona@pxl.be.