Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Inschrijven voor academiejaar 2021-2022

Je nog inschrijven voor het huidige academiejaar (2021-2022) aan Hogeschool PXL verloopt in twee stappen:

1) Inschrijving via inschrijvingsmodule op website PXL

Je start de inschrijving door online je gegevens in te vullen in onze online inschrijvingsmodule.

Voor PXL-MAD kan je dit pas doen nadat je met succes de toelatingsproef aflegde.

Info over de toelatingsproef PXL-MAD

Registratie toelatingsproef PXL-MAD

Info over de toelatingsproef PXL-Music

2) Administratieve afhandeling van de inschrijving

Na het invullen van de online inschrijving moet je de administratieve start van je studieparcours aan Hogeschool PXL nog verder afwerken. Je doet dit zelfstandig van thuis uit.

Je moet dan een aantal documenten inscannen en opladen in het inschrijvingssysteem.

  • Een identiteitskaartlezer en je identiteitskaart (of een scan van je identiteitskaart)
  • Een scan van je diploma secundair onderwijs
    • Indien je al hoger onderwijs hebt gevolgd: scans van je eerder behaalde diploma/puntenbladen
  • Resultaat van je toelatingsproef (MAD/Music) of je instaptoets (PXL Education)

OPGELET! Gewoon opdagen op de campus heeft geen zin. Wij staan je graag online bij met raad en daad op onlineinschrijvingen@pxl.be .

Om je in te schrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je bij dienst studievoortgang terecht om de mogelijkheid van “afwijkende toelatingsvoorwaarden” te bespreken.

WAT KOST JE DAT?

Het  studiegeld dat je betaalt voor een academiejaar, hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven.

  • Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2021-2022 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten € 961,90.
  • Een bijna-beurstariefstudent betaalt € 505,90 voor een programma van 60 SP.
  • Beurstariefstudenten betalen een bedrag van € 113,20 voor datzelfde programma van 60 SP.

Je kan bij de dienst studentenvoorzieningen terecht om te laten berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Voor academiejaar 2021 - 2022 wordt deze berekening gemaakt op basis van het aanslagbiljet 2020, inkomsten 2019. Neem dat dus zeker mee als je een berekening wil laten maken. Is het resultaat positief? Dan zal het studiegeld voorlopig verminderd worden naar het beurstarief.

Indien uit de beslissing van de Vlaamse overheid blijkt dat je recht hebt op een studietoelage, moet je hiervan een bewijs inleveren op de dienst Studentenadministratie vóór 1 april 2022.

Bij een inschrijving voor academiejaar 2021-2022 wordt aan iedereen een voorschot op het studiegeld gevraagd. Het voorschot bedraagt:

  • € 247,90 voor niet- of bijna beurstariefstudenten
  • € 113,20 voor beurstariefstudenten 

In de maand november ontvang je een aanvullende overschrijving (behalve wanneer je een beurstariefstudent bent).

Voor verdere vragen over de inschrijvingen, kan u steeds terecht bij dienst Studentenadministratie: studentenadministratie@pxl.be of 011/77 56 11.