Praktisch

Praktisch

Inschrijven aan Hogeschool PXL verloopt in twee stappen:

1) Voorinschrijving
Je kan je thuis online al voorinschrijven. Om het inschrijvingsproces vlotter te laten verlopen, raden we je aan om de voorinschrijving thuis al te doen.

Voor PXL-Music en PXL-MAD kan je je pas voorinschrijven na kennisname van de resultaten van de toelatingsproef en op voorwaarde dat je geslaagd bent.

Info over de toelatingsproef PXL-MAD

Registratie toelatingsproef PXL-MAD

Info over de toelatingsproef PXL-Music

Registratie toelatingsproef PXL-Music

Voor PXL-Education kan je je inschrijving pas vervolledigen als je het deelnamecertificaat van de instaptoetsen kan voorleggen bij inschrijving. Meer info kan je hier terugvinden.

2) Administratieve afhandeling van de inschrijving
Om je inschrijving te finaliseren, moet je nog persoonlijk langskomen bij de dienst studentenadministratie (gebouw D, Campus Elfde Linie, Hasselt).

Wanneer?

Inschrijven voor het huidige academiejaar 2017-2018 kan nog iedere werkdag tussen 9 - 16 uur.

Let op: omdat je je inschrijft na 18 oktober 2017 ben je een laattijdige inschrijver en moet je een goedkeuring van je opleidingshoofd hebben alvorens je je kan inschrijven. Meer uitleg hierover kan je terugvinden bij 'Later starten'.

De inschrijvingen voor het academiejaar 2018-2019 starten op maandag 2 juli 2018.

Je kan je iedere werkdag van 9 – 16 uur komen inschrijven:

 • vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli 2018.
 • vanaf maandag 13 augustus tot en met vrijdag 14 september 2018.

Op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus is Hogeschool PXL gesloten.

Op dinsdag 3 juli 2018, tijdens onze infodag, kan je je aanmelden om in te schrijven tot 20 uur.

Het is ook mogelijk om op volgende zaterdagen in te schrijven:

 • 7 juli 2018 (van 9 – 12 uur)
 • 18 augustus 2018 (van 9 – 12 uur)
 • 25 augustus 2018 (van 9 – 12 uur)
 • 1 september 2018 (van 9 – 12 uur)
 • 8 september 2018 (infodag, van 9 - 14 uur)

Op zaterdagen worden er geen laptops verkocht, met uitzondering van 8 september 2018.

Je moet eerst ingeschreven zijn, voordat je een laptop kan aankopen.

Waar?

Nieuwe studenten worden ingeschreven in gebouw D van Campus Elfde Linie (Elfde-Liniestraat 23A, Hasselt) voor alle opleidingen van Hogeschool PXL. De Elfde-Liniestraat is een zijstraat van de grote ring (Gouverneur Verwilghensingel), in de nabije omgeving van het stedelijk zwembad en het Kapermolenpark.

Hogeschool PXL is eveneens te bereiken met de bus (halte zwembad Hasselt/halte Handelsschool).

Wat moet je meebrengen?

Om je in te schrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die je kan nalezen in de Onderwijsregeling van Hogeschool PXL. Je dient o.a. in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je bij dienst studievoortgang terecht om de mogelijkheid van “afwijkende toelatingsvoorwaarden” te bespreken.

Volgende documenten moet je meebrengen wanneer je je komt inschrijven:

 • je identiteitskaart en een kopie van voor- en achterzijde van je identiteitskaart
 • een kopie van je diploma secundair onderwijs
 • je rapporten van je eerdere studies in het hoger onderwijs
 • het deelnamecertificaat van de instaptoetsen als je inschrijft voor een opleiding van PXL-Education
 • het bewijs dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef PXL-MAD, indien je inschrijft voor één van de opleidingen van PXL-MAD
 • het bewijs dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef PXL-Music, indien je inschrijft voor de opleiding Bachelor in de Pop- en rockmuziek
 • het bewijs dat je de Nederlandse taal machtig bent, als je geen diploma van secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen (zie toelatingsvoorwaarden, Onderwijsregeling)

Volgende diploma’s uit Nederland geven rechtstreeks toegang tot een professionele bacheloropleiding: VWO, MBO4 met een BOL-opleidingstraject (= Beroeps Opleidende Leerweg) en propedeuse.
Een MBO4-diploma geeft geen toegang tot de opleidingen van PXL-MAD.

Als je geen diploma van het secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen, stelt de hogeschool je toelating tot inschrijving o.a. afhankelijk van het bewijs dat je:

 • geslaagd bent voor een door de associatie georganiseerde toets over je kennis van het Nederlands, of
 • in het bezit bent van het certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) behaald hebt aan een universitair talencentrum of een CVO, of
 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent verklaard voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • in het bezit bent van het taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO: profiel taalvaardigheid hoger onderwijs) of Educatief Professioneel (voorheen PAT: profiel academische taalvaardigheid).

Indien je een hierboven opgenoemd bewijs niet kan voorleggen, kan je je inschrijven voor de taalproef. Je kan je hier inschrijven voor de taalproef.

Meer informatie over de taalproef kan je hier terugvinden. Je kan ook meer info verkrijgen op volgend e-mailadres: taalproef@pxl.be.

Wat kost je dat?

Wanneer je als nieuwe student recht meent te hebben op een studiefinanciering, kan je tot aan de afhandeling van je dossier, het verminderde studiegeld genieten. In dit geval kan je terecht bij de dienst studentenvoorzieningen om een berekening te laten maken of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Voor academiejaar 2017-2018 wordt deze berekening gemaakt op basis van het aanslagbiljet 2016, inkomsten 2015. Na een berekening met positief resultaat zal het studiegeld voorlopig verminderd worden naar het beurstarief.

Indien je recht hebt op een studietoelage, moet je hiervan een bewijs inleveren op de dienst Studentenadministratie vóór 1 april 2018.

Het studiegeld dat je betaalt voor een academiejaar, hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven.

Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2017-2018 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten 906,10 euro. Een bijna-beursstudent betaalt 480,10 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 106,90 euro.

Voor academiejaar 2018-2019 worden deze bedragen geïndexeerd. Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2018-2019 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten 922,30 euro. Een bijna-beursstudent betaalt 484,30 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 108,80 euro.

Bij een inschrijving voor academiejaar 2018-2019 wordt aan iedereen een voorschot op het studiegeld gevraagd van € 238,30 met bancontact (cash wordt niet aanvaard!). Wanneer je recht hebt op een studietoelage of hierop recht meent te hebben, betaal je een voorschot van € 108,80 met bancontact. In de maand november ontvang je een aanvullende overschrijving indien dit van toepassing is. Uiteraard is het ook mogelijk het volledige studiegeld bij inschrijving te vereffenen, indien je dit graag wil.

Voor verdere vragen over de inschrijvingen, kan u steeds terecht bij dienst studentenadministratie: studentenadministratie@pxl.be of 011/77 56 11.