Bio-diversiteit

  • Biomonitoring in aquatische en terrestrische systemen (o.a. visstandonderzoek)
  • Ontwikkelen van kosten-effic├źnte beheermethodes voor invasieve exoten
  • Populatiemonitoring van doelsoorten
  • Natuurontwikkelings- en herstelprojecten