Bio-diversiteit

  • Biomonitoring in aquatische en terrestrische systemen (o.a. visstandonderzoek)

  • Natuurontwikkelings- en herstelprojecten

  • Invasieve exoten

  • Ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke bestrijdingstechnieken

  • Optimalisatie bestaande bestrijdingstechnieken

  • Evaluatie bestrijdingsacties

  • Modelmatige onderbouwing van bestrijding