Innovatieve materialen

  • Recyclage van betonpuin
  • Testen van betonsamenstellingen
  • Slijtageproeven op wegenbeton
  • Innovatie in bouwmaterialen