Muziekeducatie

 

PXL Music-Research en PXL-Onderwijsinnovatie slaan de handen in elkaar om een vernieuwende aanpak voor muziek- en ICT-educatie te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Muziek' &' Technologie’ creëren we een aanpak met als doel een integratie van vaardigheden uit verschillende disciplines op een creatieve en vakoverschrijdende manier te realiseren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende werkvormen en hebben we respect voor de talenten van het individu.


Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de aanbevelingen van Anne Bamford en de door Canon Cultuurcel voorgestelde ontwikkelingslijn cultuureducatieve vaardigheden om een visie en methodologie te ontwikkelen voor muziekeducatie in de 21ste eeuw. Door lespakketten aan te bieden die kaderen binnen de eindtermen muzische vorming van het basisonderwijs enerzijds en de eindtermen artistieke opvoeding van de eerste graad secundair onderwijs en daarnaast rekening houden met de vakoverschrijdende eindtermen willen we zoveel mogelijk jongeren bereiken. We hopen hen te inspireren om na de  lessenreeks meer creatief met muziek en technologie om te gaan.

Fotobijlagen