Openbaar groen

  • Klimaatadaptatie in steden en gemeenten
  • Duurzame en biodiverse groendaken en gevelgroen
  • Herstel van gezonde bodems
  • Ecosysteemdiensten van bodem, bomen en groenoplossingen
  • Managementsysteem voor beheer van openbaar groen
  • Valorisatie van biomassa, openbaar groen