Openbaar groen

  • Ecologische inventarisaties in openbaar groen
  • GIS-mapping openbaar groen
  • Managementsysteem openbaar groen
  • Kwaliteitsbeoordeling openbaargroenelementen
  • Advies op maat voor biodiversiteitsverhogende groendaken