Pasteels, I. Aanpak van eenzaamheid in woonzorgcentra, een casestudy.

Pasteels, I. (2016). Aanpak van eenzaamheid in woonzorgcentra, een casestudy. Voordracht gegeven op studienamiddag “Aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren door lokale overheden en welzijnsorganisaties in Limburg” op 8/12/2016, Hasselt.

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Pasteels, I.