Pasteels, I. Typologie van relevante organisaties inzake de aanpak van eenzaamheid bij senioren.

Pasteels, I. (2016). Typologie van relevante organisaties inzake de aanpak van eenzaamheid bij senioren. Voordracht gegeven op studienamiddag “Aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren door lokale overheden en welzijnsorganisaties in Limburg” op

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Pasteels, I.