Bijnens, A. & Maenen, C. Organisatie Lerend netwerk Professionaliseringsscan Limburgse kleinschalige logies

Bijnens, A. & Maenen, C., (2017). Organisatie Lerend netwerk Professionaliseringsscan Limburgse kleinschalige logies, PXL Congress, Hasselt

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2017


Medewerkers

Bijnens, A. & Maenen, C.