Van Craeyevelt S., Westhovens, M., Desiron H., Cools A., Spooren A. ‘(Her-) Tewerkstelling in een duurzaam perspectief'

Van Craeyevelt S*., Westhovens, M.*, Desiron H., Cools A.*, Spooren A.*. (2018). PXL-Congress, Studienamiddag ‘(Her-) Tewerkstelling in een duurzaam perspectief’, 27 september 2018, Hasselt.

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2018


Medewerkers

Van Craeyevelt S., Westhovens, M., Desiron H., Cools A., Spooren A.