Bastaits, K.*& Mortelmans, D. KiT - Evaluatie van een app voor gescheiden ouders.

Bastaits, K.* & Mortelmans, D. (2018). KiT - Evaluatie van een app voor gescheiden ouders. Studiedag Families in Transitie, Transitie in Families. 13/11/2018, Antwerpen (België).

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2018


Medewerkers

Bastaits, K. & Mortelmans, D.