Bastaits, K. & Pasteels, I. Growing up in multiple families: How do children perceive their family after a parental separation.

Bastaits, K.* & Pasteels, I.* (2018). Growing up in multiple families: How do children perceive their family after a parental separation. Presentatie op symposium “Belonging in twenty-first century families” – 03/07/2018, Utrecht (Nederland).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018