Bastaits, K. & Pasteels, I. How do children define their family after a parental separation?

Bastaits, K.* & Pasteels, I.* (2018). How do children define their family after a parental separation? Presentation at the 9th congress of the European Society on Family Relations – 05/09/2018 – 08/09/2018, Porto (Portugal).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Bastaits, K. & Pasteels, I.