Pasteels, I. & Mortelmans, D. Families in Transitie, Transitie in Families.

Pasteels, I. & Mortelmans, D. (2018). Studiedag Families in Transitie, Transitie in Families. 13/11/2018, Antwerpen (België).

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I. & Mortelmans, D.