Van Craeyevelt, S., Spooren, A. Validation and effectiveness of Weer-Werk, a return-to-work program including Disability Case Management.

Van Craeyevelt, S.*, Spooren, A.* (2018). Validation and effectiveness of Weer-Werk, a return-to-work program including Disability Case Management. EUMASS Conference, October 5 2018, Maastricht (the Netherlands).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Van Craeyevelt, S., Spooren, A.