Wirtz, M., Palmaers, S. Urban Air Mobility in the MAHHL cities

Wirtz, M., Palmaers, S.*, (2018), Urban Air Mobility in the MAHHL cities, 1st UIC2 Forum, 28/11/2018, Amsterdam (Netherlands)

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Wirtz, M., Palmaers, S.