Hex, J. * SPP MarCom gidsmodel, advanced workshop Hoe promoot ik mijn logies via sociale media

Hex, J. * (2019). SPP MarCom gidsmodel, advanced workshop Hoe promoot ik mijn logies via sociale media, 14/05/2019, Genk

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2019


Medewerkers

Hex, J. *