Hoogsteyns V.*, Knuts E.*, Switch-leren beïnvloedende actoren

Hoogsteyns V.*, Knuts E.* (2019). Switch-leren beïnvloedende actoren. ESF kick off Switch leren, 13 maart 2019, Brussel (België)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2019


Medewerkers

Hoogsteyns V.*, Knuts E.*