Herssens J, Spooren A. A Taste of Inclusion: Sensitizing People with Cooking workshops at the UD Living Lab.

Herssens J, Spooren A. (2015). A Taste of Inclusion: Sensitizing People with Cooking workshops at the UD Living Lab. Feeding the planet-Energy for Life 2015, May 22nd 2015, Milano (Italy)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2015


Medewerkers

Herssens J, Spooren A.