Valy J. Kinderstimulatie in tijden van armoede: het belang van het versterken van ouders in kansarmoede gezinnen als een ergotherapeutische interventi

Valy J. (2015) Kinderstimulatie in tijden van armoede: het belang van het versterken van ouders in kansarmoede gezinnen als een ergotherapeutische interventie. Jaarboek Ergotherapie 2015, Acco (ISBN: 9789462923010), pp.271-282

Output informatie

Type

Artikels, abstracts of hoofdstukken in een wetenschappelijk (nationaal) boek

Jaar

2015


Medewerkers

Valy J.