Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Aan de slag met data: eerste stappen naar data-gedreven ondernemen

Alhoewel de noodzaak om (meer) data-gedreven te ondernemen door zowel bedrijven als andere actoren bevestigd en erkend wordt, staat data-gedreven ondernemen in Limburg (en bij uitbreiding Vlaanderen) nog in de kinderschoenen. Ook bedrijven die wel al (in meer of mindere mate) data-gedreven ondernemen kunnen vaak niet de verhoopte opbrengst realiseren. Het is bijgevolg voor bedrijven niet gemakkelijk om goede eerste stappen te zetten op vlak van data-gedreven ondernemen. Hoe kunnen bedrijven die leek of beginner zijn op vlak van data-gedreven ondernemen, gestimuleerd en gefaciliteerd worden om slimme eerste stappen te zetten die leiden tot succesvolle beslissingen en toepassingen in het kader van de bedrijfsvoering?

In dit project worden de meest courante en sectoronafhankelijke businessvragen en -uitdagingen van leken/beginners op vlak van data-gedreven ondernemen onderzocht. Vervolgens evalueren de onderzoekers voor welke van deze business-vragen en -uitdagingen bestaande data-analyse aanbieders al succesvolle cases gerealiseerd hebben, en beschrijven ze deze in een online inspiratiegids om leken/beginners te inspireren. Op basis van alle vergaarde info werken ze vier bijkomende cases uit om leken/beginners en aanbieders te inspireren. Ten slotte beschrijven ze de evolutie van data-gedreven ondernemen op vlak van nieuwe aandachtspunten, uitdagingen en lacunes.

Het overzicht van courante businessvragen & -uitdagingen wordt gelinkt aan laagdrempelige data-analysetechnieken. Het uitvoeren en opzetten van deze laagdrempelige cases wordt beschreven in stappenplannen. Na jaar 1 zullen deze resultaten gedissemineerd worden m.b.v. een online inspiratiegids en een matchmaking event voor vraag- en aanbodzijde, dewelke in jaar 2 aangevuld worden met de doorheen dit project bijkomend gerealiseerde cases.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Ectors
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
20/9/2021 – 17/9/2023
Budget:
PXL: € 184.491,92
Projectcode:
3/DWO/2021/MA/P137
VTE:
1,90 VTE
Medewerkers:

Robin Schrijvers

Evi Knuts

Steven Palmaers

Contact

Inge Ectors
onderzoeker