De klant als sleutel tot een performantere KMO

Uit onderzoek van Flanders DC en het Innovatiecentrum bij meer dan 500 bedrijven[1] blijkt o.a. dat ondernemers hun klanten onvoldoende kennen (Nieuwsflash Innovatiecentrum – maart 2015). Dit project heeft als doel het uitwerken en testen van een modulaire online bevragingstoolbox met diverse gestandaardiseerde klantenbevragingmethodieken op maat van en voor de KMO om zo een KMO-professionaliseringstraject te faciliteren waarbij de kwaliteitscirkel van Deming (Plan – Do – Check – Act) gerealiseerd kan worden:

-          Door zicht te krijgen op de noden en behoeften van (potentiële) klanten kan een KMO gefundeerde beslissingen nemen m.b.t. verbeterpunten/professionalisering/innovatie (Plan) met als doel de al dan niet samen met haar klanten in co-creatie uitgewerkte nieuwe of aangepaste klantgerichte dienstverleningsprocessen, producten en/of diensten in de markt zetten;

-          De uitwerking van een professionaliseringstraject stimuleert de effectieve uitvoering van een professionaliserings-/innovatietraject (Do);

-          Indien het professionaliseringstraject (o.a.) bestaat uit een nulmeting bij klanten, de uitwerking en implementatie van professionaliseringsacties en een vervolgmeting, kan men:

o   opvolgen in welke mate de gedane inspanningen resulteren in verbeteringen / meerwaarde voor de klant en de performantie van de KMO (Check);

o   Het professionaliserings-/innovatietraject bijsturen o.b.v. de resultaten (Act).[1] Met de Ikinnoveer-scan biedt Flanders DC sinds oktober 2013 de mogelijkheid aan de bedrijven om zichzelf te analyseren aan de hand van 16 eenvoudige vragen op de website. De vragenlijst is ontstaan uit de praktijkervaring van de adviseurs van Flanders DC en werd ook al een hele tijd intern gebruikt.

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Ectors
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 190 Bedrijfsbeleid
  • S 191 Marktstudie
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 - 16/09/2018
Budget:
117.124 euro
Projectcode:
3/DWO/2015/Ma/P078
VTE:
1,13 VTE

Contact

Inge Ectors
onderzoeker