Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Retailjobs of the future: Welke (10) medewerkersprofielen heeft een Vlaamse retailonderneming met maximaal 30 werknemers nodig anno 2030?

Situering

Het aantal fysieke winkels neemt af. De rol van de winkel wijzigt als gevolg van onder meer groeiende e-commerce, digitalisering, AI en vergrijzing. Ook de rol van de medewerker in retail wijzigt van generalist naar specialist. Hoe evolueert dit verder? Welke medewerkersprofielen zullen er anno 2030 nodig zijn bij Vlaamse retailondernemingen met maximaal 30 werknemers?   

Centrale Onderzoeksvraag:

 “Retailjobs of the future: Welke medewerkersprofielen heeft een Vlaamse retailonderneming met maximaal 30 werknemers nodig anno 2030?”

Methodiek

We beogen 10 future proof retailprofielen door volgende deelvragen  te onderzoeken:

- Hoe ziet de functie van een retailmedewerker er vandaag uit? (as is)

- Hoe zal de functie van de retailmedewerker er anno 2030 uitzien? (to be)

- Welke acties dienen de verschillende stakeholders te ondernemen om te voldoen aan de noden van de retailwerknemers van 2030? (actieplan)

Het beschrijven van de ‘as is’-situatie wordt gebaseerd op desk research en diepte-interviews met experten. Het voorspellen van de ‘to be’-situatie anno 2030 gebeurt via een trendanalyse,  diepte-interviews, focusgroepen en een online sectorbevraging bij retailers. 

Doelgroep

We richten ons in eerste instantie op retailondernemers met minstens 5 en maximum 30 medewerkers in Vlaanderen (primaire doelgroep). Als secundaire doelgroep benaderen we 3 relevante partijen die sterk flankerend werken aan de primaire doelgroep. :

- selectie/HR-bureaus die zich richten op retailprofielen, Zij staan immers voor een groot deel in voor de instroom van retailprofielen in de retailsector.

- belangenorganisaties (Unizo, Retaildetail, Comeos). Een groot aantal retailers zijn verbonden aan deze organisaties waarbij er een goede informatie-uitwisseling is over zowel de noden als inzichten. Zo worden er lerende netwerken, workshops en seminaries aangeboden. Deze organisaties zijn permanent op zoek naar nieuwe inzichten en handvaten voor de snel veranderende situatie in de retail.

- verstrekkers van retailopleidingen of verwante cursussen (Syntra, Voka, PXL Graduaatsopleiding)

- Beleidsorganisaties: overheden en diensten die instaan voor het beleidsondersteunende maatregelen vb. VDAB, Vlaamse overheid (flexijobs) .

Door de secundaire doelgroep mee te betrekken beogen we het vergroten en versterken van de impact op de primaire doelgroep enerzijds en een rechtstreekse impact op hun eigen werking anderzijds.

Project informatie

Projectpromotor:
Evi Knuts
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/9/2020 – 18/9/2022
Budget:
PXL: € 133.789,54
Projectcode:
3/DWO/2020/Ma/P125
VTE:
1,6 VTE
Medewerkers:

Hermien Raedts

Vera Hoogsteyns

Lennert Lambrighs

Eva Mertens