Depressie en werk coach

In 2008 geeft 1 op de 4 Vlamingen aan te maken te hebben met een psychisch onwelbevinden. In diezelfde enquête blijkt dat 5,1% van de Vlamingen te maken heeft met een gediagnosticeerde depressie (Buffel e.a., 2013). Voor burn-out werd in 2010 een prevalentie van 30-40% vastgesteld op basis van zelfbeoordeling (Hanzer e.a., 2010). Wie getroffen wordt door een depressie of burn-out is vaak een tijdlang uit op het werk. Toch duurt die uitval best niet te lang en moet de werkhervatting goed worden begeleid.

Werkgevers willen in de eerste plaats productiezekerheid, maar zijn zeker ook bereid mensen met een psychische kwetsbaarheid, c.q. mensen met een depressie, werkkansen te geven (LUCAS, 2011). Belangrijk voor de werkgever is dan wel dat de persoon met een depressie een adequaat therapeutisch programma heeft gevolgd en dat er bij dreigend herval een snelle ondersteuning op de werkvloer is.

Activeringstrajectbegeleiding en arbeidstrajectbegeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bestaat al enkele decennia in Vlaanderen. De gehanteerde methodieken zijn echter onvoldoende gespecificeerd om mensen met een depressie of burn-out en ook werkgevers gericht te begeleiden in een return-to-work-traject.

Het ESF-project ‘Depressie & Werk’ (verder aangeduid als ‘D&W’) wil specifiek personen met een majeure unipolaire depressie of een burn-out maximaal ondersteunen in werkbehoud of bij werkhervatting. Hierbij wordt de nadruk gelegd op contacten met het zorg- en werknetwerk, en opvolging na werkhervatting. Buiten de persoonlijke contacten wordt ook gewerkt met e-coaching. Hierbij werd gebruik gemaakt van een onderbouwde missie, visie en methodiek.

Het D&W-project ontwikkelde een methodiek die werkbehoud of werkhervatting mogelijk maakt en werkloosheid (herval in ziekte) terugdringt voor hulpvragers. De doelgroep is afgebakend tot volwassenen met een unipolaire majeure depressie of burn-out. De hulpvragers zitten in een werkgerelateerde context: werkzoekenden in een langdurige stage op een werkvloer (activeringsstage, werkervaring), cliënten met werk i.f.v. bevordering van tewerkstelling en werkenden i.f.v. werkbehoud. De ontwikkelde methodiek werd aan de hand van een proof of concept onderzocht.

Project informatie

Projectpromotor:
Annemie Spooren
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
1/12/2012 – 31/03/2015
Budget:
Totaal: €45,780 (PXL:?)
Projectcode:
2/DWO/2012/HC/I015
VTE:
0,56 VTE
Medewerkers:

Annelies Vanheel

Pieter Vaes

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd