Innovatie- en implementatieversneller voor Complexe RevalidatieTechnologie

De revalidatie van mensen met ernstige aandoeningen en blijvende beperkingen staat onder grote druk door de stijgende vergrijzing en ouderdomsproblematiek. Zowel de kwaliteit als de omvang van het revalidatiaanbod dreigt achter te blijven c.q. te verslechteren. De inzet van revalidatietechnologie (RT) biedt uitstekende mogelijkheden om ook in de toekomst een kwalitatief hoogstaande revalidatiezorg te ondersteunen/waarborgen.

Echter, veel RT innovaties komen niet tot wasdom en worden niet geïmplementeerd in de revalidatiezorg. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de essentiële kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgdomein-experts (behandelaren en patiënten), innovatieve (MKB)bedrijven en relevante kennisinstellingen achter blijft. Ook wordt technologie vaak verkeerd ingezet in de revalidatie (omdat een gedegen effecttoetsing ontbreekt), waardoor patiënten mogelijk schade kunnen oplopen. I²-CoRT beoogt zowel de ontwikkeling als de implementatie van complexe RT innovaties te versnellen, waardoor de kwaliteit, de toetsing en de beschikbaarheid van innovatieve RT producten in de revalidatiezorg verhoogd wordt.

Partners: Adelante Zorggroep, VZW Jessa Ziekenhuis, Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht, Universiteit Maastricht Nutrim, Universitätsklinikum Aachen für die Medizinische Fakultät der RWTH Aachen, Centre Hospilatier Universitaire de Liège, Zuyd Hogeschool Heerlen, WSL “walloon incubator for engineering sciences”, Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Design

Project informatie

Projectpromotor:
Els Knippenberg (PXL)
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/05/2018 – 30/04/2021
Budget:
Totaal; 3.888.086,42 € (PXL:227.453,39 €)
Projectcode:
2/DWO/2018/HC/I038
VTE:
1,403
Medewerkers:

Els Knippenberg

Annemie Spooren

Steven Palmaers

Ellen  Boelen

Sam Van Rijn