Informatieverstrekking bij het voorbereiden van kinderen op een onderzoek

Kinderen die naar het ziekenhuis komen voor een onderzoek (medische beeldvorming, maagdarmstelsel, bloedafname, …) ervaren veel pre-procedurele stress en angst. Vaak gaat deze stress over de onbekende omgeving en het gebrek aan inzicht in wat er zal gebeuren. Dit kan de gang van zaken bij een onderzoek nadelig beïnvloeden. Er wordt dan ook geregeld gekozen om kinderen enigszins te sederen zodat ze meer compliant zijn bij een dergelijk onderzoek. Onderzoekers en medewerkers uit het werkveld stellen vast dat een goede voorbereiding (non-farmacologisch) op een onderzoek een aanzienlijk deel van die pre-procedurele stress kan reduceren. De manier van voorbereiden is daarbij erg bepalend. In dit SPP willen onderzoekers en collega’s uit het werkveld onderzoeken welke methode van voorbereiding een meerwaarde kan zijn voor zowel ouders, kinderen als professional. Hierbij zullen bestaande methodes worden geëvalueerd en zal er gekeken worden naar de eventuele meerwaarde van innovatieve technologieën (vb. gaming, VR, AR, 360° video, …).

Project informatie

Projectpromotor:
Jo Vrancken
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 – 19/09/2021
Budget:
67.158,80
Projectcode:
2/DWO/2019/HC/P113
VTE:
0,90 VTE
Medewerkers:

Jo Vrancken – Ine Achten - Annemie Spooren