Mobile Occupational Performance Assistance Tool (moPAt)

Mensen met dysexecutief functioneren (met focus op Niet Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH)) ondervinden vaak ernstige problemen in (instrumentele) activiteiten van het dagelijkse leven (iADL). Evans (2003) definieert executief functioneren als een set van processen die noodzakelijk zijn voor adequaat oplossen van problemen, planning en organisatie, zelfmonitoring, initiatiefname, foutencorrectie en gedragsregulatie. Concreet komen deze problemen tot uiting in dagelijkse (deel)vaardigheden zoals het bereiden van maaltijden, huishoudelijke taken, bediening van (huishoudelijke) toestellen, geldbeheer, winkelen enz. Nochtans zijn deze mensen in staat een aantal handelingen uit te voeren indien ze adequate instructies krijgen. Mensen met een dysexecutief probleem voeren deze handelingen nu meestal uit onder begeleiding van therapeuten/hulpverleners/mantelzorgers. Echter, gezien het beperkt aantal middelen in de zorgsector, de toenemende zorgvraag en de tendens om mensen zoveel mogelijk in de thuissituatie te laten wonen, is men op zoek naar hulpmiddelen die mogelijk maken dat personen met executieve problemen een aantal dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren.

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een “assistive device”, een “clientgericht” digitaal hulpmiddel, een tool die mensen met dysexecutief functioneren stapsgewijs en gepersonaliseerd kan begeleiden doorheen de (zo zelfstandig mogelijke uitvoering van) deelvaardigheden van iADL in de eigen context.

Deze tool richt zich op twee gebruikersgroepen :

  1. Therapeuten/hulpverleners/mantelzorgers die op een eenvoudige manier op maat gemaakte  stappenplannen moeten kunnen genereren
  2. Cliënten die op een eenvoudige en zelfstandige manier  gebruik kunnen maken van de tool.

Project informatie

Projectpromotor:
Erwin Vanroye
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
  • T 120 Systeemtechnologie, computertechnologie
Startdatum – einddatum:
17/09/2014 -17/09/2017
Budget:
€ 114 100,00
Projectcode:
2/DWO/2014/EC/P069
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Steven Palmaers

Contact

Erwin Vanroye
onderzoeker