Onderzoek naar de vereisten en haalbaarheid van een Woon-Zorg- Adviescentrum ter verbetering van kwaliteit van leven en welbevinden van personen met special needs in de thuissituatie.

“Ouder worden” kan gepaard gaan met diverse aandoeningen (artrose, dementie, …) die beperkingen van het handelen, participatieproblemen en een verminderende levenskwaliteit tot gevolg hebben (Steultjens, 2006). Het gebruik van hulpmiddelen, het inschakelen van domotica en een aangepaste of aanpasbare woning maken het mensen mogelijk veilig en kwaliteitsvol te leven (Vlaamse Ouderenraad, 2012). Gebruikers vinden moeilijk adequate informatie en advies. Gespecialiseerde adviescentra die gebruikers ondersteunen met informatie en advies kunnen een hulp zijn (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek, 2007). De uitbouw en implementatie van een woon-zorg-adviescentrum (WZA) kan inspelen op bovenstaande trends binnen gezondheidszorg voor personen met special needs. Een woon-zorg-adviescentrum (WZA) kan een toegevoegde waarde hebben binnen de context van het UD woonlabo door de focus op makkelijk toegankelijke technologieën. Evenzeer kadert een WZA binnen andere projecten die in hun startfase zitten : Interreg Icord (naar business development voor assistieve technology), Interreg Meetpunt (meten van QOL) en CEGEKA (HOPP).  Het interdisciplinair interventieprogramma (Hasselt Occupational Performance Profile), ondersteund door het digitale screeningsinstrument van de woningsituatie ‘Obstacle’, kan een advies naar woon- en zorgaanpassingen geven met als doel de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere en succesvol ouder worden te vergroten. Hierbij is kwaliteit van leven en mate van welbevinden een belangrijke uitkomstmaat, omdat daarbij de nadruk wordt gelegd op het perspectief van de cliënt (Poortvliet, van Beek, de Boer, Gerritsen, & Wagner, 2006). Na verdere optimalisatie kan dit programma en tools uit andere projecten (zie hierboven) geïmplementeerd worden binnen een dienstverleningstraject voor thuiswonende personen met special needs. Aan de hand vaan een uitgebreid marktonderzoek en de uitwerking van een businessplan wordt de haalbaarheid van de dienstverlening voor personen met special needs binnen een Woon-Zorg-Adviescentrum (WZA) onderzocht. Voor de operationalisering van de dienstverlening worden de nodige ondersteunende tools onderzocht en wordt er een advies geformuleerd naar implementatie van deze tools binnen de dienstverlening voor personen met special needs.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Katrien Lannoy
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 - 18/09/2016
Budget:
44.657 euro
Projectcode:
2/DWO/2015/HC/P081
VTE:
0,63 VTE
Medewerkers:

Myriam Westhovens

Annemie Spooren

Contact

Katrien Lannoy
onderzoeker