Patchwork by student teams: kosten-batenanalyse

Na oprichting van de interdisciplinaire leerwerkplaatsen (project Patchwork by student teams) in academiejaar 2015-2016 en uitbreiding in 2016-2017 dringt de noodzaak zich op om de bestendiging van dit stage-concept te realiseren. Hiervoor is het cruciaal om de kosten en baten voor alle actoren in het ‘Patchwork-verhaal’ (studenten, onderwijsinstellingen, patiënten, zorginstellingen) in kaart te brengen). Hiervoor dienen de kosten en baten voor alle actoren in het patchwork-verhaal (studenten, onderwijsinstellingen, patiënten, zorginstellingen) in kaart gebracht te worden.

In een eerste fase wordt er een literatuurstudie uitgevoerd om een oplijsting te maken van welke kosten en baten reeds terug te vinden zijn bij eerder opgerichte interdisciplinaire leerwerkplaatsen in het buitenland (verder steeds vermeld als ID LWP).

Vervolgens zullen de kosten geïnventariseerd worden om enerzijds een ID LWP op te richten, maar anderzijds ook om een reeds eerder uitgebouwde ID LWP te laten functioneren als stageplaats. Deze inventarisatie van kosten wordt gedaan voor de verschillende opleidingen die participeren aan Patchwork by student teams (professionele bachelor ergotherapie, sociaal werk en verpleegkunde van de Hogeschool PXL; geneeskunde; revalidatiewetenschappen en kinésitherapie van de UHasselt en HBO5 verpleegkunde van het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde Hasselt). Verder worden ook de kosten in kaart gebracht van een reguliere stageplaats. Dit is noodzakelijk om een vergelijking te kunnen maken tussen de ID LWP en reguliere stageplaats.

Naast de kosten, zullen ook de baten van een ID LWP geïnventariseerd worden voor alle participanten, gaande van onderwijsinstellingen (per opleiding) tot studenten, patiënten en betrokken gezondheidsorganisaties om zo de meerwaarde van een ID LWP ten opzicht van een reguliere stage te onderzoeken.

Parallel met de oplijsting van kosten en baten, zullen ook ‘indirecte’ kosten en baten in beeld gebracht worden. Deze kosten en baten zijn niet cijfermatig aan te tonen, maar kunnen ook een meerwaarde/ belasting zijn bij het concept van de ID LWP, in vergelijking met een reguliere stage.

Door dit project wordt beoogd een duidelijk antwoord te geven welke kosten en baten de oprichting en continuering van een interdisciplinaire leerwerkplaats met zich mee brengen, in vergelijking met het reguliere stagesysteem.

Project informatie

Projectpromotor:
Catherine Guisson
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
18/9/2017 – 15/9/2019
Budget:
€ 39.144
Projectcode:
2/DWO/2017/HD/FR021 + 2/DWO/2017/HD/FO021
VTE:
0,60 VTE