Woonwijzer Dementie

Vlaanderen telt vandaag 100.000 mensen met dementie, hun aantal zal tegen 2020 stijgen met 30%. Een “tsunami” van dementie wordt dus wereldwijd maar ook in Vlaanderen voorspeld. Dementie vormt zo één van de grootste uitdagingen voor onze gezondheidszorg. In Vlaanderen woont ongeveer 65% van personen met dementie thuis, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen zo lang mogelijk thuis wensen te blijven wonen. Naarmate de dementie vordert, evolueren echter ook behoeftes. De stijgende kwetsbaarheid van personen met dementie vereist een bijzondere aandacht voor een optimale person-environment fit, waarbij de materiële omgeving het functioneren en welbevinden van de person met dementie optimaal ondersteunt. Ondanks het sterk groeiend aantal personen met dementie en hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, is er weinig onderzoek verricht naar de impact van de inrichting op mensen met dementie. De vraag stelt zich hoe mensen met dementie momenteel thuis wonen en hoe men een dementievriendelijke inrichting kan realiseren die tegemoet komt aan de noden van personen met dementie in de thuissituatie. Met dit PWO project wensen we te onderzoeken hoe vormgeving en inrichting in de thuiszorg kan bijdragen aan het algemeen welbevinden van personen met dementie en hun omgeving. Het PWO-project zal onder andere resulteren in een screeningstool waarmee in de thuiszorg de materiële omgeving gescreend kan worden naar ‘dementievriendelijkheid’ en tips en adviezen geformuleerd worden over hoe de woning en buitenruimte voor personen met dementie kan aangepast worden zodat deze optimaal kunnen functioneren in de ruimte.

Project informatie

Projectpromotor:
Elke Vandemoortel
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 17/09/2017
Budget:
€ 123 100,00
Projectcode:
2/DWO/2014/EC/P068
VTE:
0,4 VTE; later uitbreiding tot 0,6 VTE
Medewerkers:

Carine Gielen,

Frederik Smolders

Contact

Elke Vandemoortel
onderzoeker