Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onderzoeksbeleid

Onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening is gericht op innovatie in het werkveld, professionalisering van medewerkers en competentievorming bij studenten. Hogeschool PXL ondersteunt via zijn praktijkgericht onderzoek en onderzoek in de Kunsten mee de innovatiekracht in de regio en  versterkt zo het economisch potentieel binnen kmo’s, socialprofitorganisaties en overheden.

Met het oog op competentie- en capaciteitsontwikkeling is het praktijkgericht onderzoek gericht op een tiental speerpunten. Via dit speerpuntenbeleid en het daaraan gekoppeld onderzoek is het praktijkgericht onderzoek vraaggestuurd en beantwoordt het aan de regionale noden. Dit laat toe dat er op termijn naar kwaliteitsvol onderzoek gestreefd wordt met relevante, vernieuwende en onmiddellijk implementeerbare resultaten voor de regio. Innovatie in de regio is immers enkel mogelijk wanneer het onderzoek en de ontwikkelde expertise gevaloriseerd wordt in het werkveld.

Een onderzoeksbeleid dat strategisch gericht is op een speerpuntenbeleid moet voldoende verankerd zijn met de opleidingen en het onderwijs. Op die manier draagt het praktijkgericht onderzoek ook bij tot nieuwe kennis en professionalisering van docenten en levert het tevens een leerervaring voor studenten. 

Hogeschool PXL clustert haar onderzoek in zeven expertisecentra en drie expertisecellen die sterk verankerd zijn in het departement en aansluiten bij een of meerdere opleidingen. Een maximaal aantal lectoren moet voldoende expert zijn met feeling voor de reële beroepscontext, zodanig dat zij tijdens het coachen van studenten bij het praktijkgericht onderzoek in staat zijn de brug te leggen tussen onderwijs en werkveld.

Hogeschool PXL zal in haar maatschappelijke rol als kennisinstelling de interesse voor technologie,  wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren bij het grote publiek, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, en het maatschappelijke draagvlak voor wetenschap en technologie vrijwaren en verhogen. In haar wetenschapscommunicatiebeleid beoogt PXL het toegankelijk maken van technologie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie door het publiek zo dicht mogelijk in contact te brengen met wetenschap en/of door het publiek actief kennis te laten maken met wetenschapsbeoefening en de wetenschapper zelf.

PXL Privacyverklaring Onderzoek en Dienstverlening