Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Werkplekleren

Hogeschool PXL zet sterk in op werkplekleren in haar graduaatsopleidingen, maar ook steeds meer in de professionele bacheloropleidingen.

Het begeleiden en coachen van studenten op de werkplek is een taak met vele verantwoordelijkheden. Werkplekcoaches zijn het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon op de werkplek. Ze beantwoorden inhoudelijke en praktische vragen, ze observeren, geven opdrachten, ondersteunen de student, sturen bij, geven advies en beoordelen mee het leerproces van de student.

Kortom, er komt heel wat kijken bij het begeleiden en coachen van een student op de werkplek.

Hogeschool PXL vindt de juiste vorming van werkplekcoaches en mentoren zeer belangrijk en biedt daarom samen met VOKA – KvK Limburg en met steun van Provincie Limburg een vademecum en een mentoropleiding aan.

De mentoropleiding is een online opleiding waarin de thema’s begeleiden en coachen een centrale plaats innemen. Er worden praktische handvaten en voorbeelden aangeboden om mee aan de slag te gaan in de co-begeleiding van studenten. De mentoropleiding loopt voor het eerst in het voorjaar van 2021, maar je kan dit ook op eigen tempo doornemen.

Het vademecum bevat beknopte samenvattingen van de verschillende thema’s uit de mentoropleiding.

Via deze link kan je het vademecum bestellen en/of inschrijven voor de online mentoropleiding.