Smart ICT

Het Expertisecentrum PXL Smart ICT onderzoekt en ontwikkelt allerlei slimme toepassingen van de emerging technologies en bundelt praktijkgericht onderzoek en dienstverlening op het snijvlak van IT en elektronica.

PXL Smart ICT spitst zich toe op mobiele technologie in de breedste zin van het woord en zoekt naar slimme oplossingen voor objecten en gemeenschappen: van slimme sensoren, uurwerken, telefoons en tablets, tot slimme gebouwen en smart cities. Daarbij staat de toepasbaarheid en inzetbaarheid van ontwikkelde toepassingen in de praktijk steeds voorop.

Als interdisciplinair expertisecentrum, ondersteunt en adviseert PXL Smart ICT ook organisaties uit de logistieke sector, de zorg en het onderwijs in hun zoektocht naar slimme applicaties.

Expertise

PXL Smart ICT staat tot uw dienst voor:

  • Algemeen ICT advies voor bedrijven, organisaties en smart cities
  • Software analyse
  • Serious games en applied games
  • Webtoepassingen gebaseerd op courante frameworks
  • Prototyping van hardware en software, zowel web als app
  • Reverse Engineering (3D-ontwerpen, meten, scannen, 3D-printing) en 3D-Printing
  • Dronetechnologie
  • Learning Analytics
  • Open Data
  • Sensortechnologie

Projecten

Output

Artikels of hoofdstukken in een wetenschappelijk (internationaal) boek

Editor, verantwoordelijke uitgever van publicatie, proceedings of wetenschappelijke boeken (ISBN/peer reviewed)

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Poster presentatie op werkveld gericht congres of studiedag

Contact

Steven Palmaers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 85

Medewerkers

Arno Barzan
Dieter Vanrykel
Evelyn Cloosen
Karin Tassent
Koen Gilissen
Lennert Lambrighs
Lode Van Hout
Lowie Vangaal
Niek Vandael
Philippe Haldermans
Riccardo Vergari
Roel Bosmans
Sam Agten
Servaas Tilkin
Steven Palmaers
Stijn Boutsen
Tim Dupont