Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Social Work-Research

Om sociale uitdagingen het hoofd te bieden beoogt PXL Social Work Research professionals uit het sociaal-agogisch werk te ondersteunen en hun beroepspraktijk te verbeteren via beleidsondersteunend, innovatie- en effectiviteitsonderzoek.

Individuen maken deel uit van dynamische en flexibele gezinnen. Gezinnen zijn bovendien divers maar differentiëren ook en spelen zo een rol bij het verklaren van verschillen in levenskansen en levensuitkomsten van individuen en groepen. PXL Social Work Research slaat de brug tussen individuen binnen hun gezinscontext en verschillende domeinen van het maatschappelijk leven waar sociaal werkers en orthopedagogen dienst- en hulpverlening voorzien.

CV Inge Pasteels.pdf

CV Kim Bastaits.pdf

Expertise

Overheden en organisaties uit de sociale sector kunnen bij PXL Social Work Research terecht voor:

  • Evidence based ontwikkelen en/of valideren van methodieken en praktijkinstrumenten
  • Effectiviteitsonderzoek en advies inzake organisatiestructuren & -processen
  • Beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek
  • Vormingen en workshops
  • Lerende netwerken installeren en faciliteren

Output

Artikels of abstracts in nationale vaktijdschriften (niet peer reviewed)

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Contact

Inge Pasteels
coördinator

Medewerkers

Bart Put
Brent Swinnen
Inge Pasteels
Kenneth Sandeman
Kim Bastaits
Michiel Massart
Sascha Spikic