Social Work-Research

De Expertisecel PXL Social Work-Research zet in op een brede waaier van sociale uitdagingen voor gezin en samenleving. Individuen maken deel uit van dynamische, flexibele en diverse gezinnen. Om sociale uitdagingen het hoofd te bieden, slaan wij de brug tussen individuen binnen hun gezinscontext en verschillende domeinen van het maatschappelijk leven: werk en ondernemen, onderwijs en opvoeding, zorg en gezondheid, en justitie. Gezinnen zijn immers divers maar differentiëren ook en spelen zo een rol bij het verklaren van verschillen in levenskansen en levensuitkomsten van individuen en groepen.

PXL Social Work-Research werkt veelal interdisciplinair rond thema’s uit sociaal werk en besteedt bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen.

Expertise

Organisaties voor maatschappelijk welzijn, overheden en stakeholders uit de sociale sector kunnen bij PXL Social Work-Research terecht voor

  • inhoudelijke expertise inzake een brede waaier aan thema’s uit het sociaal werk
  • kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie
  • statistische analyses

Contact

Inge Pasteels
coördinator

Medewerkers

Bart Put
Inge Pasteels
Kim Bastaits
Michiel Massart