Social Work-Research

Om sociale uitdagingen het hoofd te bieden beoogt PXL Social Work Research professionals uit het sociaal-agogisch werk te ondersteunen en hun beroepspraktijk te verbeteren via beleidsondersteunend, innovatie- en effectiviteitsonderzoek.

Individuen maken deel uit van dynamische en flexibele gezinnen. Gezinnen zijn bovendien divers maar differentiëren ook en spelen zo een rol bij het verklaren van verschillen in levenskansen en levensuitkomsten van individuen en groepen. PXL Social Work Research slaat de brug tussen individuen binnen hun gezinscontext en verschillende domeinen van het maatschappelijk leven waar sociaal werkers en orthopedagogen dienst- en hulpverlening voorzien.

CV Inge Pasteels.pdf

CV Kim Bastaits.pdf

Expertise

Overheden en organisaties uit de sociale sector kunnen bij PXL Social Work Research terecht voor:

  • Evidence based ontwikkelen en/of valideren van methodieken en praktijkinstrumenten
  • Effectiviteitsonderzoek en advies inzake organisatiestructuren & -processen
  • Beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek
  • Vormingen en workshops
  • Lerende netwerken installeren en faciliteren

Output

Artikels of abstracts in nationale wetenschappelijke tijdschriften (peer reviewed)

Editor, verantwoordelijke uitgever van publicatie, proceedings of wetenschappelijke boeken (ISBN/peer reviewed)

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Contact

Inge Pasteels
coördinator

Medewerkers

Bart Put
Inge Pasteels
Kim Bastaits
Michiel Massart
Sascha Spikic