In de media

Hogeschool PXL laat studenten sneller heroriënteren

18/02/2014

Foute studiekeuze vroeger rechtzetten

Steeds meer studenten schrijven in na de start van het academiejaar. Binnen Hogeschool PXL schreven 347 nieuwe studenten zich in na november. Daarnaast veranderde een aantal studenten van studierichting binnen de hogeschool. “Van alle studenten die zich uitschrijven voor een richting aan Hogeschool PXL, schrijft een kwart zich opnieuw in voor een andere studierichting binnen onze hogeschool. Dit gebeurt steeds meer omdat Hogeschool PXL een zeer ruim aanbod van studierichtingen heeft. Als hogeschool zijn we blij met deze cijfers, want dit toont aan dat er steeds meer studenten tijdig nadenken over hun studiekeuze,” verklaart algemeen directeur Ben Lambrechts.

Tabel met opleidingsonderdelen, contacturen en studiepunten

Ongeveer de helft van de eerstejaarsstudenten slaagt niet in het eerste jaar hoger onderwijs. De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is voor velen een grote stap die niet altijd succesvol verloopt. Ben Lambrechts: “Door studenten te lang in een foutieve richting te laten zitten, laten we een groot aantal studenten ten onrechte mislukken met grote persoonlijke en financiële gevolgen. Als hogeschool voeren we een actief beleid om deze drop-out te voorkomen.”

Leerkrediet

Veel studenten die beseffen dat ze een foute studiekeuze maakten, gaan pas heroriënteren in september bij de start van een nieuw academiejaar. Dit kan nefast zijn voor het leerkrediet maar ook voor hun zelfvertrouwen. Heidi Croes, directeur Student & Voorzieningen: “We willen dit tegengaan door hen na de eerste examens de kans te bieden om te veranderen van opleiding. Zo kunnen studenten nog credits meenemen voor opleidingsonderdelen waarin ze wel geslaagd zijn en voorts in een tweede semester of derde trimester al credits verwerven voor de vakken van een opleiding die hen meer ligt. Voor generatiestudenten is het zelfs zo dat indien ze heroriënteren voor 15 maart, ze nog de helft van hun leerkrediet terug krijgen. Ook studenten die van een andere hogeschool of universiteit komen kunnen nog steeds inschrijven op dit moment van het academiejaar. We bekijken dan individueel welke mogelijkheden de student nog heeft.”

Studiekeuze

Een verkeerde studiekeuze is één van de belangrijkste oorzaken van uitval in het eerste jaar hoger onderwijs. Als hogeschool merken we dat studenten die een goede en doordachte studiekeuze maken ook beter presteren. Heidi Croes: “Binnen Hogeschool PXL besteden we daarom ook veel aandacht aan studenten die een verkeerde studiekeuze maakten. Wie twijfelt over zijn studiekeuze en moeilijk kan beslissen kan individueel begeleid worden bij het maken van deze keuze.”

Meer informatie over heroriënteren aan Hogeschool PXL

Verschenen

"PXL zet foute studiekeuze sneller recht" - LimburgActueel

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be