Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Statuut student-ondernemer

Ben je een student van UHasselt?

Dan is deze informatie niet voor jou van toepassing. Universiteit Hasselt heeft wel een statuut student-ondernemer, maar werkt niet via onderstaande procedure. Contacteer els.huysman@uhasselt.be en ontvang meer info over het statuut Student-Ondernemer aan de Universiteit Hasselt.

Ben je een student van Hogeschool PXL?

Dan is er een mogelijkheid om een statuut student-ondernemer aan te vragen via onderstaande procedure.

Een studie in het hoger onderwijs combineren met een eigen bedrijf of je bedrijf opstarten tijdens je studie is niet gemakkelijk. 

Elke student kan tijdens zijn opleiding een idee uitwerken en onder begeleiding van een business coach een eigen bedrijf opstarten tijdens of na zijn studies.
Om ervoor te zorgen dat studeren en ondernemen combineerbaar blijft, kunnen wij zorgen voor een traject op maat.

Samen bekijken we, in overleg met je departement, de mogelijkheden om tijd te maken voor ondernemen binnen je opleiding.
Je kan een statuut student-ondernemer aanvragen waardoor je faciliteiten kan bekomen die de combinatie studeren en ondernemen vergemakkelijken aan Hogeschool PXL.

Wat is het statuut student-ondernemer?

Er bestaat een statuut student-ondernemer dat je kan aanvragen als je een student bent met een zelfstandige activiteit/onderneming: je leidt een onderneming OF je kan een plan voorleggen waaruit de intentie blijkt om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden.

Opgepast: studentenjobs komen niet in aanmerking om een statuut student-ondernemer te bekomen.

Hoe vraag ik het statuut student-ondernemer aan?

Stap 1: aanvraag  van het statuut 'Werkstudent'

Bij de aanvraag van het statuut moet je de nodige bewijzen voorleggen. 
Je hebt de bevestiging nodig van je begeleidingstraject bij PXL-UHasselt StudentStartUP.

Eerst maak je een afspraak met PXL-UHasselt StudentStartUP (studentStartup@pxl.be).

Eenmaal je de bevestiging hebt van PXL-UHasselt StudentStartUP kan je een aanvraag doen voor je statuut student-ondernemer. Je aanvraag doe je bij voorkeur digitaal via jouw studieloopbaandossier in de online applicatie 'MIJN SLB'. Surf bij (her)inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut moet je de nodige bewijzen voorleggen. Dit bewijs wordt afgeleverd door de werkgever of een andere bevoegde instantie en beschrijft best de consequenties van de tewerkstelling op het normale studieverloop. Je kan dit document uploaden in de online applicatie. De Dienst Studievoortgang onderzoekt en kent het statuut 'Werkstudent' toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt dan  automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen. De trajectbegeleider bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Wat zijn onderwijs- en examenfaciliteiten?
Studenten met faciliteiten moeten evengoed de vereiste competenties bereiken, maar de manier waarop kan verschillen van de standaardvorm.

De faciliteiten worden steeds in samenspraak met jou vastgelegd. Deze zijn dus telkens ‘op maat’. Onderstaand vind je een lijst met mogelijke faciliteiten. Let wel, deze lijst is niet exhaustief.

Op vlak van onderwijsactiviteiten:

 • een aangepast contract of een combinatie van contracten, bijvoorbeeld combinatie diploma- en examencontract
 • een aangepast studieprogramma (individueel traject)
 • een soepelere regeling voor afwezigheden tijdens de onderwijs- en studieactiviteiten
 • een aangepaste regeling voor de stages
 • zoeken naar alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten die niet op de normale manier kunnen worden uitgevoerd.

Op vlak van examens:

 • spreiding en/of verplaatsing van examens
 • alternatieve opdrachten in plaats van bijvoorbeeld een schriftelijk examen
 • langer mogen doorwerken tijdens een examen.

Op vlak van hulpmiddelen:

 • de trajectbegeleider zoekt samen met jou naar eventuele leermiddelen en -instrumenten die het studeren vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld de alternatieve mogelijkheid om colleges in het halen via Blackboard.

LET WEL:

 • Faciliteiten worden steeds individueel bepaald. Er zijn mogelijkheden waaruit je kan kiezen, maar deze zijn niet onbegrensd.
 • Faciliteiten zijn niet onbeperkt. Ze moeten mogelijk zijn binnen de normale gang van onderwijsactiviteiten en examenregeling en mogen de opleiding/het onderwijzend personeel niet overmatig belasten.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn, krijg je eveneens een bevestiging via e-mail. Je wordt dan uitgenodigd om in 'MIJN SLB' jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Indien je nog vragen hebt of ons documenten wilt opsturen, willen we je vragen om ons steeds te contacteren op ons algemene mailadres: studievoortgang@pxl.be.

Wat met kinderbijslag, belastingen en andere administratie?
Het statuut student-ondernemer geeft enkel binnen Hogeschool PXL mogelijkheid tot onderwijs- en examenfaciliteiten. Dit statuut heeft geen invloed op kinderbijslag, belastingen of andere administratie.
Toch moet je als student rekening houden met bepaalde administratie die bij ondernemen komt kijken. Om je op weg te helpen, geven we je wat meer informatie hieronder.

Wanneer je studeert en een eigen bedrijf hebt, wat gebeurt er dan met je kinderbijslag? Wat met je sociale zekerheid?
Ben ik student in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep of is het andersom?
Op deze en andere vragen over ondernemen als student krijg je een antwoord in deze brochure van SBB.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Jordy Hex


coördinator StudentStartUP

+32 490 42 88 70

jordy.hex@pxl.be
{this.field(title)}

Paulien Haesen


Stafmedewerker Directie onderwijs en studentenbeleid

+32 11 77 58 65

Paulien.Haesen@PXL.BE