Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Toelatingsproeven

Er is alleen een toelatingsproef voor de opleidingen van PXL-MAD School of Arts en voor PXL Music. Voor de lerarenopleidingen is een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. Voor alle andere opleidingen aan onze hogeschool kan je inschrijven zonder een vorm van toelatingsproef. 

De lerarenopleidingen in PXL-Education: instaptoets

De Vlaamse overheid lanceerde enkele jaren geleden een verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen. Aankomende studenten die kiezen voor een educatieve bacheloropleiding dienen de instaptoets vóór de inschrijving af te leggen. De instaptoets heeft als doel jou een spiegel voor te houden over je startcompetenties. Ze is verplicht, maar niet bindend. Dat betekent dat je je mag inschrijven als je ze aflegde, wat je resultaat ook is. Meer uitleg vind je op de webpagina van de hogeschool.

Voor studenten kleuteronderwijs is er een instaptoets Nederlands én een m.b.t. leerhouding en leermotivatie. 

Studenten leraar lager onderwijs leggen vier toetsen af: Nederlands, Wiskunde, Frans en leerhouding en -motivatie. 

Voor studenten secundair onderwijs is er een instaptoets Nederlands én een m.b.t. leerhouding en leermotivatie.

De kunstopleidingen in PXL-MAD School of Arts: toelatingsproef

Er is een toelatingsproef voor onze kunstopleidingen, maar opgelet: je bent zeker niet kansloos op de toelatingsproef als je geen kunstopleiding gevolgd hebt, integendeel. Onze studenten komen uit zeer verschillende secundaire richtingen. En de slaagkansen zijn hoog: 90% voor Vrije Kunsten, 80% voor Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en 70% voor Grafisch Ontwerp.

De proef bestaat uit volgende onderdelen:

Culturele en specifieke bagage

Via een lijst van meerkeuzevragen testen we je algemene artistieke kennis en ruimtelijk inzicht. Dus niet de stelling van Pythagoras is belangrijk, maar wel of je bijvoorbeeld weet wie Jan Hoet is en wat hij betekend heeft voor het Vlaamse Kunstenlandschap.

Tekenproef

Tekenen is het registreren van je waarneming. Heb je ruimtelijk inzicht, notie van perspectief, gevoel voor de compositie?

Atelierproef

Dit deel van de toelatingsproef verschilt van atelier tot atelier.

In de ateliers Vrije Kunsten ga je aan de slag met typische materialen: klei, inkt, verf… Sieraden en objecten staan centraal in de atelierproef van Juweelontwerp&Edelsmeedkunst. Kies je voor Grafisch Ontwerp dan zal je bijvoorbeeld een creatieve ontwerpoefening krijgen.

Artistiek Portfolio of beeldend dossier

Breng je portfolio mee. Dit is een bundeling of presentatie van eigen artistiek/creatief werk zoals sieraden, tekeningen, collages, schilderijen, beeldhouwwerk, affiches, je artistiek eindwerk...

Kies je voor Grafisch Ontwerp en heb je geen kwaliteitsvol artistiek werk om een portfolio samen te stellen, kan je ervoor kiezen een ‘Artistiek beeldend dossier’ samen te stellen. Hiervoor selecteer je beelden, artikels, foto’s, … die je geïnspireerd hebben omwille van hun inhoudelijke en/of artistieke waarde.

Thuisproef (Grafisch Ontwerp en Juweelontwerp & Edelsmeedkunst)

Kandideer je voor Grafisch Ontwerp of Juweelontwerp&Edelsmeedkunst, dan krijg je op voorhand een opdracht toegestuurd. Deze opdracht werk je thuis uit en stel je voor tijdens de toelatingsproef. We polsen in deze thuisproef naar je ‘kijk’ op ontwerpen en naar je ‘creativiteit’ en ‘originaliteit’.

Motivatie

Enthousiasme en motivatie zijn de essentie van elk creatief beroep en elke creatieve opleiding. Zonder kan je niet. Je motivatie is ook dé drijfveer om een eventuele achterstand voor praktijk of tekenen bij te werken door hard werken. In een gericht gesprek polsen we naar je interesse en ambitie. Dit aan de hand van je portfolio of beeldend dossier en je thuisproef. 

De DATA voor de toelatingsproef in 2021 zijn:

1 juli 2021

26 augustus 2021

9 september 2021

Meer info: www.pxl-mad.be/toelatingsinfo

De muziekopleidingen in PXL-Music: toelatingsproef en beperkt aantal inschrijvingen

Jaarlijks kunnen slechts ongeveer 60 studenten starten. De toelatingsproef is anders opgevat naargelang je muzikant, muziektechnicus of muziekmanagement wil studeren, en bestaat uit verschillende onderdelen. 

Een creatief portfolio

Je bent vrij om het portfolio in te kleuren naar eigen goeddunken. De opleiding verwacht dat de portfolio’s duidelijk, goed uitgewerkt en creatief zijn (en dus veel meer dan een droge lijst van informatie en activiteiten). De verschillende punten die we hier aanhalen, vormen m.a.w. de basis van een degelijk uitgewerkt geheel.

  • Wie ben je? Wat doe je, wat studeer je? Waarom kies je voor onze opleiding? • Wat zijn je ervaringen als muzikant? Dragen deze bij tot jouw profiel binnen onze opleiding of binnen het latere beroepenveld? Heb je zelf al initiatieven genomen? Welke? Wat was jouw rol hierin? • Op welke wijze ben je bezig met / gebeten door de wereld van pop en rock? Welke optredens woon je bij? Waar? Volg je muziekles / muziekschool? Doe je nog andere dingen zoals techniek, evenementen organiseren?  • Wat zijn jouw inspiratiebronnen? Wat inspireert / boeit / raakt jou? Wat houdt jou bezig?  • Hoe zie je je toekomst als muzikant? 

Opname (voor muzikant)

Bij je registratie stuur je 3 opnames (niet meer, niet minder) op in mp3-formaat (geen ander formaat), hetzij solo/ hetzij met band. Dit mag een cover zijn, maar liefst ook eigen werk. Maak bij elke mp3 een korte beschrijving van welke bijdrage je bij elk nummer levert. Meer informatie klik hier

Schriftelijke proef (muziektechnicus)

Tijdens de schriftelijke proef word je getest op je kennis van het muzieklandschap en op je basiskennis wiskunde, fysica en elektriciteit. Tevens eisen we dat de ontwikkeling van je muzikaal gehoor genoeg perspectieven biedt om gedurende de opleiding tot een professioneel niveau te komen. Er wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Volgende elementen komen aan bod:

  • Kennis van het muzieklandschap (bands, periodes, stijlen, stromingen, producers, ... binnen pop- en rockmuziek); • Basiskennis van muziektechnologie en geluidsleer; • Kennis van de basisfuncties en –bediening van een mengtafel  • Basiskennis van elementaire begrippen uit de wiskunde: logaritmes,berekeningen oppervlakte, machten, berekeningen met breuken, vergelijkingen... ;  • Basiskennis van elementaire begrippen uit de fysica (luchtdruk, snelheid, druk, ...)  • Basiskennis van elementaire begrippen uit de elektriciteit (serie -en parallelschakeling, weerstand, stroomsterkte...). Meer informatie klik hier.

Schriftelijke proef (muziekmanagement)

Tijdens de schriftelijke proef word je getest op je muzikale kennis (artiesten, bands, stijlen, stromingen, ...), je kennis van het werkveld (labels, festivals, media, ...) en actualiteit en je communicatieve vaardigheden. Meer informatie klik hier

Motivatiegesprek (muziektechnicus en muziekmanagement)