Studievoortgangsbewaking

Om erover te waken dat je zoveel mogelijk studievoortgang maakt en niet in de problemen geraakt met je leerkrediet, heeft Hogeschool PXL in haar onderwijs- en examenregeling (art. 9 van de onderwijsregeling) enkele studievoortgangsregels omschreven.

 

Wanneer je het voorgaande academiejaar niet geslaagd was, is het hogeschoolbrede studievoortgangsbeleid op jou van toepassing.

Lees meer over het studievoortgangsbeleid in volgende documenten:

 

Wil je te weten komen wat het studievoortgangbeleid praktisch voor jou betekent, maak dan gebruik van onze digitale beslisboom.