Studentenbegeleiding

Hogeschool PXL staat garant voor een goed uitgebouwde studentenbegeleiding.
Er staat een team van professionele medewerkers klaar voor al jouw vragen en/of zorgen.

 

Hogeschool PXL kiest voor een integrale begeleiding. We hebben oog voor de psychosociale ondersteuning enerzijds en de studieloopbaanbegeleiding anderzijds. Deze begeleiding mag gezien worden als een totaalbegeleiding, op drie verschillende niveaus:

  • Op niveau 0 situeert zich de begeleiding in de opleiding door lectoren, coördinator, opleidingshoofd en departementshoofd. Door de dagdagelijkse begeleiding en coaching door de lectoren in de opleiding (met authentieke uitdagingen, ondersteuning via ICT, goede feedback door de lectoren…) worden de ontwikkelingskansen van de studenten vergroot.
  • Op niveau 1 hebben we de eerstelijnsbegeleiding in de studentpoints, waar we de trajectbegeleiders, de studentenondersteuners, zorgbegeleiders en de ombudsen vinden. Deze begeleiding is verbonden aan de opleidingen en departementen. Anderzijds hebben we de eerstelijnsbegeleiding op centraal niveau zoals dienst studievoortgang, sociale dienst, hogeschool brede trainingen.
  • Op niveau 2 hebben we de tweedelijnsbegeleiding, dit is gespecialiseerde begeleiding buiten de hogeschool. Zo is er de samenwerking op associatieniveau voor gespecialiseerde psychologische begeleiding. Ook werken we actief samen met externe partners zoals VDAB, Randstad,…

Tot slot is de begeleiding  integraal omdat ze door loopt tijdens alle fasen van de studieloopbaan van de student. De begeleiding start reeds bij de instap en voor de effectieve inschrijving van de student door middel van het informeren tijdens infodagen, SID-IN,  het aanbod van introductiecursussen en loopt door tijdens de instroombegeleiding bij de start van de opleiding, tijdens de doorstroom- en uitstroomfase.

 

 

 

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Heidi Croes


directeur Onderwijs & Studentenbeleid

+32 11 77 58 01

+32 495 26 47 27

heidi.croes@pxl.be
{this.field(title)}

Anneleen Huisman


coördinator studieloopbaanbegeleiding

+32 11 77 58 64

+32 478 80 50 72

anneleen.huisman@pxl.be
{this.field(title)}

Ellen Indekeu


coördinator diversiteit

+32 11 77 56 18

+32 496 30 76 38

ellen.indekeu@pxl.be
{this.field(title)}

Sofie Leekens


coördinator studentenondersteuning en zorg

+32 11 77 57 73

+32 494 87 80 58

sofie.leekens@pxl.be