Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studentenbegeleiding

Hogeschool PXL staat garant voor een goed uitgebouwde studentenbegeleiding.
Er staat een team van professionele medewerkers klaar voor al jouw vragen en/of zorgen.

Neem contact op met je studentenondersteuner, trajectbegeleider of ombudspersoon via deze CONTACTGEGEVENS.

Hogeschool PXL kiest voor een integrale begeleiding. We hebben oog voor de psychosociale ondersteuning enerzijds en de studieloopbaanbegeleiding anderzijds. Deze begeleiding mag gezien worden als een totaalbegeleiding, op drie verschillende niveaus:

  • Op niveau 0 situeert zich de begeleiding in de opleiding door lectoren, coördinator, opleidingshoofd en departementshoofd. Door de dagdagelijkse begeleiding en coaching door de lectoren in de opleiding (met authentieke uitdagingen, ondersteuning via ICT, goede feedback door de lectoren…) worden de ontwikkelingskansen van de studenten vergroot.
  • Op niveau 1 hebben we de eerstelijnsbegeleiding in de studentpoints, waar we de trajectbegeleiders, de studentenondersteuners, zorgbegeleiders en de ombudsen vinden. Deze begeleiding is verbonden aan de opleidingen en departementen. Anderzijds hebben we de eerstelijnsbegeleiding op centraal niveau zoals dienst studievoortgang, sociale dienst, hogeschool brede trainingen.
  • Op niveau 2 hebben we de tweedelijnsbegeleiding, dit is gespecialiseerde begeleiding buiten de hogeschool. Zo is er de samenwerking op associatieniveau voor gespecialiseerde psychologische begeleiding. Ook werken we actief samen met externe partners zoals VDAB, Randstad,…

Tot slot is de begeleiding  integraal omdat ze door loopt tijdens alle fasen van de studieloopbaan van de student. De begeleiding start reeds bij de instap en voor de effectieve inschrijving van de student door middel van het informeren tijdens infodagen, SID-IN,  het aanbod van introductiecursussen en loopt door tijdens de instroombegeleiding bij de start van de opleiding, tijdens de doorstroom- en uitstroomfase.

Klik voor meer informatie op het filmpje:

MEER INFORMATIE

  • Meer informatie over studentenbegeleiding in de graduaatsopleidingen kan je vinden in deze folder
  • Meer informatie over studentenbegeleiding in de bacheloropleidingen kan je vinden in deze folder

Contactpersonen

{this.field(title)}

Heidi Croes


directeur Onderwijs & Student

+32 11 77 58 01

+32 495 26 47 27

heidi.croes@pxl.be
{this.field(title)}

Anneleen Huisman


coördinator studieloopbaanbegeleiding

+32 11 77 58 64

+32 478 80 50 72

anneleen.huisman@pxl.be
{this.field(title)}

Ellen Indekeu


Stafmedewerker Directie onderwijs en studentenbeleid

+32 11 77 56 18

+32 496 30 76 38

ellen.indekeu@pxl.be
{this.field(title)}

Sofie Leekens


Coördinator studentenondersteuning, zorg en diversiteit

+32 11 77 57 73

+32 494 87 80 58

sofie.leekens@pxl.be