Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

 • Bij de trajectbegeleider kan je terecht met al je vragen in verband met:
  • aanvraag individueel traject
  • vrijstellingen op basis van EVC / EVK
  • Onderwijs- en examenfaciliteiten voor studenten met een topsportstatuut, werkstatuut of statuut studentenvertegenwoordiging
  • elektronische aanvraag van faciliteiten (na verwijzing door Dienst studievoortgang)
  • opvolging bindende maatregelen
  • opvolging in het kader van het oriënteringstraject
  • afhaakgesprekken
  • studiekeuzebegeleiding. 
 •  Bij de studentenondersteuner kan je terecht met al je vragen in verband met:
  • persoonlijke vragen/problemen
  • psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie, …)
  • studiebegeleiding
  • bespreking LEMO-test
  • opvolging in het kader van het oriënteringstraject
  • Onderwijs- en examenfaciliteiten voor studenten met een functiebeperking  en bijzondere omstandigheden
  • afhaakgesprekken
  • studiekeuzebegeleiding.
 • Bij de zorgbegeleider kan je als student met een functiebeperking terecht voor:
  • Individueel assessmentgesprek betreffende de ondersteuningsnoden(wonen, opleiding, mobiliteit)
  • Informatie over onderwijs- en examenfaciliteiten
  • Huur van compenserende software
  • Intensieve begeleiding gedurende het academiejaar
 • Bij de ombudspersoon kan je terecht met al je vragen in verband met:
  • klachten over de onderwijs- en examenregeling (organisatie van examens, uitstellen of verplaatsen van examens, faciliteiten, permanente evaluatie)
  • klachten over de onderwijsverzorging.
   De ombudspersoon zal bemiddelen bij geschillen, en zal jouw belangen behartigen in alle onafhankelijkheid. Best bespreek je echter klachten eerst met de betrokken lector. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact opnemen met de ombudspersoon.