Studiefinanciering

Een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

Een studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de studie te helpen dragen. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van je gezin. Hoe kom je te weten of je een toelage krijgt? Bel naar 1700, kijk op www.studietoelagen.be of vraag het bij de sociale dienst.

Een aanvraag kan je indienen van 1 augustus tot 1 juni. Je dient je aanvraag best zo snel mogelijk in want een student in het hoger onderwijs die een studietoelage ontvangt, betaalt minder inschrijvingsgeld. Voor info en hulp kan je terecht bij de sociale dienst of neem al eens een kijkje op www.centenvoorstudenten.be.

Een renteloos voorschot op je studietoelage

Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald enkele maanden na de start van het academiejaar, terwijl de meeste kosten zich juist in het begin van het academiejaar voordoen. Om hieraan tegemoet te komen, heb je de mogelijkheid om bij de Dienst studentenvoorzieningen een voorschot op je studietoelage aan te vragen. Hiervoor kom je best persoonlijk even langs bij de sociale dienst met de belastingbrief van je ouders van het aanslagjaar 2016, inkomsten 2015.  

Een Limburgse studielening

Het Fonds voor Limburgse studieleningen geeft renteloze studieleningen aan studenten die in Limburg studeren of die in Limburg wonen en buiten Limburg studeren. Misschien is deze renteloze lening voor jou en je gezin een extra financiële kans tijdens je studies. De lening terugbetalen, doe je pas na je studies!

De goedgekeurde lening bedraagt per academiejaar minimum € 500 en maximum € 3.000. Voor alle academiejaren samen kan je maximum € 12.000 lenen.

Een aanvraag indienen kan tussen 1 september en 31 augustus (dus doorlopend gedurende het academiejaar).
Bij twijfel en voor meer informatie kan je terecht bij:

Financiële tussenkomsten van de studentenvoorzieningen

Heb je problemen met de financiering van je studies, spring dan eens binnen bij de Dienst studentenvoorzieningen om de mogelijkheden te bekijken voor aanvullende financiële hulp. Je kan in de loop van het academiejaar (uiterlijk op 30 juni) een financieel dossier openen via een aanvraagformulier voor financiële tussenkomst. De financiële tussenkomsten van de studentenvoorzieningen hebben vooral een aanvullende functie naast het studietoelagestelsel. Gedetailleerde info over de richtlijnen en voorwaarden voor de aanvraag van een tussenkomst vind je op de keerzijde van je aanvraagformulier. Een ingevuld aanvraagformulier en een scan van de nodige bewijsstukken mag gestuurd worden naar socialedienst@pxl.be.

Het is goed te weten dat uitzonderingen kunnen toegestaan worden omwille van specifieke problemen (student in nood, hoge ziektekosten, … ).

socialedienst@pxl.be 
tel. + 32 11 77 58 40
krista.derks@pxl.be
tel. + 32  11 77 58 43
romina.bijnens@pxl.be
tel. + 32  11 77 58 42
 evelien.vanmelckebeke@pxl.be
tel. + 32  11 77 58 41

FAQ

 • Wat is een studietoelage?

  Een studietoelage is de financiële steun van de Vlaamse Overheid om de studiekosten te helpen dragen. Een studietoelage kan worden toegekend vanaf 27 opgenomen studiepunten in diplomacontract met uitzondering van het diplomajaar.

 • Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

  Er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen: nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol. Voldoe je aan alle voorwaarden dan kom je in aanmerking voor een studietoelage en betaal je minder inschrijvingsgeld.

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  Je kan een aanvraag op verschillende manieren indienen.

  Deze documenten vul je in en stuur je op naar de dienst studietoelagen, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling studietoelagen, Hendrik Conscience gebouw 1A, Koning Albert II- Laan 15, B-1210 Brussel. Je mag de ingevulde documenten ook afgeven bij de sociale dienst van Studentenvoorzieningen.

 • Wanneer moet mijn aanvraag ingediend worden?

  Je kan een aanvraag indienen vanaf 1 augustus t.e.m. 31 mei. Indien je hierbij hulp nodig hebt, kan terecht bij de sociale dienst van Studentenvoorzieningen.

  Best vraag je de studietoelage zo snel mogelijk aan.

 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn studietoelage?

  Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald in loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter in het begin van het academiejaar, wat tot financiële moeilijkheden kan leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je op de sociale dienst van Studentenvoorzieningen een renteloos voorschot verkrijgen.

 • Moet ik mijn studietoelage terugbetalen als ik minder studiepunten opneem of stop met studeren?

  Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen of stopzetting in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele terugvordering van je studietoelage.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Krista Derks


medewerker Studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 43

+32 488 35 47 53

krista.derks@pxl.be
{this.field(title)}

Romina Bijnens


diensthoofd studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 42

+32 479 88 52 49

romina.bijnens@pxl.be