Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studiefinanciering

Een studietoelage van de Vlaamse Overheid

Een studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de studie te helpen dragen. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van je gezin. Hoe kom je te weten of je een toelage krijgt? Bel naar 1700, kijk op www.studietoelagen.be of vraag het bij de sociale dienst.

Een aanvraag kan je indienen van 1 juli tot en met 31 mei. Je dient je aanvraag best zo snel mogelijk in want een student in het hoger onderwijs die een studietoelage ontvangt, betaalt minder inschrijvingsgeld. Voor info en hulp kan je terecht bij de sociale dienst of neem al eens een kijkje op www.centenvoorstudenten.be.

Een renteloos voorschot op je studietoelage

Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald enkele maanden na de start van het academiejaar, terwijl de meeste kosten zich juist in het begin van het academiejaar voordoen. Om hieraan tegemoet te komen, heb je de mogelijkheid om bij de Dienst studentenvoorzieningen een voorschot op je studietoelage aan te vragen. Hiervoor kom je best persoonlijk even langs bij de sociale dienst met de belastingbrief van je ouders van het aanslagjaar 2019, inkomsten 2018.  

Een Limburgse studielening

Het Fonds voor Limburgse studieleningen geeft renteloze studieleningen aan studenten die in Limburg studeren of die in Limburg wonen en buiten Limburg studeren. Misschien is deze renteloze lening voor jou en je gezin een extra financiële kans tijdens je studies. De lening terugbetalen, doe je pas na je studies!

De goedgekeurde lening bedraagt per academiejaar minimum € 500 en maximum € 3.000. Voor alle academiejaren samen kan je maximum € 12.000 lenen.

Een aanvraag indienen kan tussen 1 september en 31 augustus (dus doorlopend gedurende het academiejaar).
Bij twijfel en voor meer informatie kan je terecht bij:

 • de sociale dienst
 • studielening@limburg.be of Directie Onderwijs-Contactpunt Limburgse studielening, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

STUVO-TOELAGE

Moeilijkheden om je studies te financieren? Misschien kom je wel in aanmerking voor een STUVO-toelage van de sociale dienst van Hogeschool PXL. Deze STUVO-toelage omvat verschillende tussenkomsten in jouw schoolkosten. Na een financieel onderzoek gaan wij na wat de mogelijkheden zijn.

Zo zijn er tussenkomsten/toelages in:

 • boeken/cursussen;
 • de aankoop van een laptop;
 • studiereizen;
 • openbaar vervoer;
 • huur studentenkamer;
 • internationale mobiliteit;
 • ...

Vanaf 01/07/2022 kan je een STUVO-toelage aanvragen voor academiejaar ’22-’23 via ons digitaal aanvraagformulier (klik hier). Hou daarna zeker je studentenmailbox in de gaten!

Meer info over de soorten toelagen, de voorwaarden, de procedure vind je hier...

Opgelet! Deze financiële tussenkomst heeft niets te maken met een beurs of studietoelage van de Vlaamse Overheid. Dit zijn 2 aparte tussenkomsten in schoolkosten en je kan dus beiden aanvragen.

Meer info via socialedienst@pxl.be  (011 77 58 40) of neem rechtstreeks contact op met één van de medewerkers via:

socialedienst@pxl.be 
tel. + 32 11 77 58 40
krista.derks@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 43
romina.bijnens@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 42

evelien.vanmelckebeke@pxl.be

tel. +32 11 77 58 41

 
De sociale dienst is bereikbaar van 08:30 tot 17u, behalve op dinsdag- en vrijdag-namiddag. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we bereikbaar tot 21:30u. Je kan een afspraak maken om online je vraag te stellen of mailen naar socialedienst@pxl.be voor een afspraak op de campus.

FAQ

 • Wat is een studietoelage?

  Een studietoelage is de financiële steun van de Vlaamse Overheid om de studiekosten te helpen dragen. Een studietoelage kan worden toegekend vanaf 27 opgenomen studiepunten in diplomacontract met uitzondering van het diplomajaar.

 • Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

  Er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen: nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol. Voldoe je aan alle voorwaarden dan kom je in aanmerking voor een studietoelage en betaal je minder inschrijvingsgeld.

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  De aanvraag gebeurt volledig digitaal, via http://www.studietoelagen.be/ Kllik op online diensten. Hiervoor heb je wel een Token, een elektronische identiteitskaartlezer of een It's Me-account nodig.

 • Wanneer moet mijn aanvraag ingediend worden?

  Je kan een aanvraag indienen vanaf 1 juni t.e.m. 31 mei. Indien je hierbij hulp nodig hebt, kan terecht bij de sociale dienst van Studentenvoorzieningen.

  Best vraag je de studietoelage zo snel mogelijk aan.

 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn studietoelage?

  Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald in loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter in het begin van het academiejaar, wat tot financiële moeilijkheden kan leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je op de sociale dienst van Studentenvoorzieningen een renteloos voorschot verkrijgen.

 • Moet ik mijn studietoelage terugbetalen als ik minder studiepunten opneem of stop met studeren?

  Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen of stopzetting in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele terugvordering van je studietoelage.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Romina Bijnens


diensthoofd studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 42

+32 479 88 52 49

romina.bijnens@pxl.be
{this.field(title)}

Krista Derks


medewerker Studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 43

+32 488 35 47 53

krista.derks@pxl.be
{this.field(title)}

Evelien Van Melckebeke


medewerker Studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 41

+32 489 78 12 42

evelien.vanmelckebeke@pxl.be
{this.field(title)}

Chris Hendriks


medewerkster studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 44

Chris.Hendriks@PXL.BE