FAQ studiegelden

Het studiegeld is het bedrag dat de student betaalt voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de studiegelden en betalingsmodaliteiten binnen de grenzen vastgelegd in het flexibiliseringsdecreet.

Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct geregistreerd is. Je studiegeld wordt berekend op basis van de opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studietoelage is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

Je kan alle bepalingen betreffende de studiegelden nalezen in de Onderwijsregeling 2019-2020, Afdeling 5. Studiegelden.