Bachelor-na-bachelor-opleidingen

 • FAQ1. Hoe wordt het studiegeld voor het academiejaar 2019-2020 berekend voor een BaNaBa-opleiding?

  Een inschrijving voor een Banaba wordt altijd als een afzonderlijke inschrijving beschouwd. Een student die Banaba’s combineert, betaalt bijgevolg meermaals het opgelegde studiegeld. Het type contract (diploma-, credit- of examencontract, of een combinatie ervan) en het ev. beursstatuut van de student zijn niet relevant voor het bepalen van de bijzondere studiegelden voor de bachelor-na-bacheloropleidingen.

  Opleiding Vast deel Variabel deel
  Banaba Zorgmanagement 485,60 euro 23,20 euro per SP
  Banaba Intensieve zorgen 485,60 euro 23,20 euro per SP
  Banaba Creatieve therapie 485,60 euro 23,20 euro per SP
  Banaba Ouderenzorg 485,60 euro 23,20 euro per SP
  Banaba Taxes and Management Accounting (TMA) 485,60 euro 23,20 euro per SP
 • FAQ2. Kom ik in aanmerking voor het verminderde tarief?

  Minvermogende studenten die inschrijven voor een Banaba en van wie de aanvraag tot vermindering wordt goedgekeurd op basis van berekening daartoe door de sociale dienst kunnen een vermindering van het variabel gedeelte van het studiegeld bekomen, namelijk € 11,60 per studiepunt. Deze berekening gebeurt op basis van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is, inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018. De berekeningen gebeuren door de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen. Je kan je aanmelden bij het onthaal studentenvoorzieningen, lokaal D003, gelijkvloers gebouw D, campus Elfde Linie en dit elke werkdag tussen 8u30-16u00, behalve op vrijdagnamiddag.

 • FAQ3. Hoeveel studiegeld blijf ik verschuldigd bij volledige uitschrijving uit de hogeschool?

  Uitschrijving tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar

  Indien je uitschrijft tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar wordt het vast bedrag ten bedrage van € 485,60 in rekening gebracht als verschuldigd studiegeld. Deze regeling geldt ook wanneer de uitschrijving gebeurt vóór de start van het academiejaar.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

  Uitschrijving tussen 1ste en 2de lesmaand vanaf start academiejaar

  Indien je uitschrijft tussen de 1ste en 2de lesmaand vanaf start academiejaar wordt naast het vast bedrag van € 485,60 ook de helft van het variabel gedeelte in rekening gebracht als verschuldigd studiegeld.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

  Uitschrijving na 2de lesmaand vanaf start academiejaar

  Indien je uitschrijft na de 2de lesmaand vanaf start academiejaar blijft het volledige aangerekende studiegeld verschuldigd. Er wordt bijgevolg geen terugbetaling van het studiegeld gedaan.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

 • FAQ4. Wat zijn de gevolgen voor het studiegeld bij heroriëntering naar een andere opleiding binnen de hogeschool?

  Bij heroriëntering wordt het studiegeld als volgt berekend:

  • Het vast gedeelte van de opleiding waarvoor je uitschrijft wordt in mindering gebracht op het totaal verschuldigde inschrijvingsgeld bij uitschrijving. Indien het vast gedeelte reeds betaald werd, zal dit rechtstreeks overgeboekt worden naar de nieuwe opleiding.
  • Het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen van de opleiding waarvoor je je uitschrijft wordt herberekend:
   • Indien je heroriënteert tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar is er geen variabel gedeelte meer verschuldigd.
   • Indien je heroriënteert na 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar gelden volgende regels:
    • Het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd.
    • Het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.
  • Het vast gedeelte van de nieuwe opleiding wordt opnieuw aangerekend bij heroriëntering binnen Hogeschool PXL. Indien dit reeds betaald werd in de oude opleiding, werd dit overgeheveld naar de nieuwe opleiding en zal dit uiteraard niet opnieuw in rekening gebracht worden.
  • Het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen waarvoor je je inschrijft in de nieuwe opleiding wordt wel in rekening gebracht.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of voor opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

 • FAQ5. Als ik me bijkomend inschrijf voor opleidingsonderdelen, moet ik dan studiegeld bij betalen?

  Indien je je bijkomend inschrijft, is het inderdaad zo dat je betaalt voor het aantal nieuw ingeschreven studiepunten. Het studiegeld wordt her berekend op basis van je nieuwe aantal studiepunten. Je zal hiervoor een bijkomende overschrijving ontvangen.

 • FAQ6. Als ik me uitschrijf voor opleidingsonderdelen, krijg ik dan mijn studiegeld voor die studiepunten terug?

  Een terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen is afhankelijk van het feit of de onderwijsperiode voor dit opleidingsonderdeel al gestart is. Is de onderwijsperiode reeds gestart op moment van uitschrijving, heb je geen recht op terugbetaling van het aantal studiepunten waarvoor je je uitschrijft.

  Let op! Startdatum onderwijsperiode ≠ Grensdatum

 • FAQ7. Moet ik betalen voor vrijstellingen?

  Het studiegeld wordt enkel berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Dit wil zeggen het aantal studiepunten waarvoor je de lessen volgt. Studiepunten aan vrijstellingen tellen niet mee in de berekening van het studiegeld.

 • FAQ8. Kan ik mijn betaling spreiden?

  Het is mogelijk om de betaling van het studiegeld op te delen in termijnen. Je kan hiervoor terecht bij onze collega’s van de sociale dienst, 2de verdieping, gebouw D, campus Elfde Linie. Aan de hand van je overschrijving stellen zij samen met jou een afbetalingsplan op.