Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Bachelor-na-bachelor-opleidingen

 • FAQ1. Hoe wordt het studiegeld voor het academiejaar 2024-2025 berekend voor een BaNaBa-opleiding?

  Bij een inschrijving voor een Banaba-opleiding betaal je steeds een vast en een variabel gedeelte.

  Vast gedeelte: € 575,90

  Variabel gedeelte: € 27,50 per opgenomen studiepunt

  Een inschrijving voor een Banaba wordt altijd als een afzonderlijke inschrijving beschouwd. Een student die Banaba’s combineert, betaalt bijgevolg meermaals het opgelegde studiegeld. Het type contract (diploma-, credit- of examencontract, of een combinatie ervan) en het ev. beursstatuut van de student zijn niet relevant voor het bepalen van de bijzondere studiegelden voor de bachelor-na-bacheloropleidingen.

 • FAQ2. Kom ik in aanmerking voor het verminderde tarief?

  Minvermogende studenten die inschrijven voor een Banaba en van wie de aanvraag tot vermindering wordt goedgekeurd op basis van berekening daartoe door de sociale dienst kunnen een vermindering van het variabel gedeelte van het studiegeld bekomen, namelijk € 13,80 per studiepunt. Deze berekening gebeurt op basis van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is, inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023. De berekeningen gebeuren door de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen. Je kan hen contacteren via socialedienst@pxl.be of telefonisch op het nummer 011/77 58 40.

 • FAQ3. Hoeveel studiegeld blijf ik verschuldigd bij volledige uitschrijving uit de hogeschool?

  ! Opgelet: uitschrijving dient steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 41.

  Uitschrijving voor de start van het academiejaar 

  Indien de student zich uitschrijft voor de start van het academiejaar of de opleiding, betaalt hij een administratieve kost van 75 euro.

  Uitschrijving tot één maand na de inschrijving 

  Indien de student zich uitschrijft ten laatste op de 31ste kalenderdag na zijn inschrijving, blijft deze het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

  Uitschrijving na de eerste maand na de inschrijving 

  Indien de student uitschrijft na de 31ste kalenderdag na zijn inschrijving blijft hij het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. Wat het variabele gedeelte betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

  • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd.  
  • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.  

  Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

  In schema ziet dit er zo uit:

 • FAQ4. Wat zijn de gevolgen voor het studiegeld bij heroriëntering naar een andere opleiding binnen de hogeschool?

  ! Opgelet: heroriëntering dient steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 38.

  Bij heroriëntering wordt het studiegeld voor opleidingen waarvoor de student zich ingeschreven heeft, samengeteld.  

  De volgende tegemoetkomingen gelden:  

  1. het vast gedeelte van het studiegeld voor de eerste opleiding waarvoor de student zich inschreef, wordt in mindering gebracht op het totaal verschuldigde studiegeld na de inschrijving voor de tweede opleiding. Je betaalt in de praktijk dus maar één keer het vast gedeelte.
  2. het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen van de opleiding waarvoor de student zich uitschrijft wordt herberekend:  
  • indiende student zich heroriënteert binnen de 31 kalenderdagen na zijn inschrijving, is hij geen variabel gedeelte meer verschuldigd voor de eerste gevolgde opleiding.  
  • indiende student zich na de eerste 31 kalenderdagen na zijn inschrijving heroriënteert gelden volgende regels:  
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is in de eerste opleiding, blijft verschuldigd.  
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is in de eerste opleiding, wordt in mindering gebracht.  

  Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint de periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

 • FAQ5. Als ik me bijkomend inschrijf voor opleidingsonderdelen, moet ik dan studiegeld bij betalen?

  ! Opgelet: wijzigingen dienen steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 37.

  Indien je je bijkomend inschrijft, is het inderdaad zo dat je bijkomend betaalt voor het aantal nieuw ingeschreven studiepunten. Het studiegeld wordt her berekend op basis van je nieuwe aantal studiepunten. Je zal hiervoor een bijkomende factuur ontvangen.

 • FAQ6. Als ik me uitschrijf voor opleidingsonderdelen, krijg ik dan mijn studiegeld voor die studiepunten terug?

  ! Opgelet: wijzigingen dienen steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 37.

  Een terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen is afhankelijk van het feit of de onderwijsperiode voor dit opleidingsonderdeel al gestart is. Is de onderwijsperiode reeds gestart op moment van uitschrijving, heb je geen recht op terugbetaling van het aantal studiepunten waarvoor je je uitschrijft.

  Let op! Startdatum onderwijsperiode ≠ Grensdatum

 • FAQ7. Moet ik betalen voor vrijstellingen?

  Het studiegeld wordt enkel berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Dit wil zeggen het aantal studiepunten waarvoor je de lessen volgt. Studiepunten van vakken waarvoor je een vrijstelling krijgt, tellen niet mee in de berekening van het studiegeld.

 • FAQ8. Kan ik mijn betaling spreiden?

  Het is mogelijk om de betaling van het studiegeld op te delen in termijnen.

  Je kan hiervoor contact nemen met de financiële dienst via betalingen@pxl.be met vermelding van je naam, studentennummer en factuurnummer. Indien je een afbetalingsplan wenst, dien je dit zo snel mogelijk in orde te brengen voor de vervaltermijn van je factuur. Wacht je hier te lang mee, bestaat de kans dat je nog maar in een minimaal aantal termijnen kan betalen of zelfs helemaal geen afbetalingsplan meer kan aangaan.